Cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2020

 

Na konci roku 2020 žilo v Moravskoslezském kraji přes 27,7 tisíce cizinců a tvořili 2,3 % obyvatel kraje. Poprvé za posledních 10 let se jejich počty meziročně snížily (o téměř 1 200 osob), přičemž na úbytku se podíleli výhradně muži.

Podle předběžných výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo k 31. 12. 2020 v Moravskoslezském kraji 27 728 cizinců (bez osob s platným azylem), bylo mezi nimi 16 257 mužů a 11 471 žen. Zastoupení mužů mezi cizinci je dlouhodobě vyšší než v případě žen. V roce 2011 bylo mezi cizinci v kraji 62,2 % mužů. Vzhledem k výraznému meziročnímu odlivu mužů-cizinců v roce 2020 (–1 653 mužů) se jejich podíl snížil na 58,6 %. Jednalo se tak o nejnižší zastoupení mužů mezi cizinci za celé sledované období.

Meziročně počet cizinců v Moravskoslezském kraji klesl o 1 174 osob, podíl na obyvatelstvu kraje klesl o 0,1 procentního bodu na 2,3 %. Počet cizinců v kraji se v posledních 10 letech každoročně zvyšoval, výjimkou byl jenom rok 2020.

Podle státního občanství bylo mezi cizinci v Moravskoslezském kraji na konci roku 2020 nejvíce osob ze Slovenska (8 879 osob, tj. 32,0 % celku), z Vietnamu (4 379 osob, tj. 15,8 % z celku) a z Polska (4 086 osob, tj. 14,7 % z celkového počtu). Z celkového počtu cizinců bylo 56,6 % osob ze zemí Evropské unie (EU 28) a 43,4 % osob ze zemí mimo EU 28.

Z hlediska okresů Moravskoslezského kraje žilo nejvíce cizinců v Ostravě-městě (12 111 osob). V letech 2011 až 2020 se podíl cizinců žijících v Ostravě z celkového počtu cizinců v kraji pohyboval od 41,6 % v roce 2014 do 43,7 % na konci roku 2020. Nejmenší počet cizinců byl na konci roku 2020 evidován v okrese Bruntál, a to 1 144 osob (podíl 4,1 % z cizinců v kraji). Nejnižší podíl cizinců na populaci okresu (1,1 %) však vykázal okres Opava, naopak v Ostravě tvořili cizinci 3,8 % z počtu obyvatel okresu.

V Česku žilo na konci roku 2020 podle předběžných výsledků téměř 635 tisíc cizinců, tvořili 5,9 % z celkového počtu obyvatel. Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 41,4 tisíce (o 7,0 %). K nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích ČR s výjimkou Moravskoslezského kraje, nejvyšší nárůst počtu cizinců byl zaznamenán v Jihomoravském kraji (o 11,5 %).

Nejvíce cizinců (téměř 230 tisíc, 36,1 % z republikového celku) žilo v Praze a nejméně ve Zlínském kraji (necelých 12 tisíc, 1,8 % z celku). Počet cizinců v Moravskoslezském kraji byl v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší (4,4 % z republikového počtu). Podíl cizinců na počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji dlouhodobě patří ve srovnání s ostatními kraji mezi nejnižší, v roce 2020 vykázaly pouze Zlínský a Olomoucký kraj nižší podíly (2,0 %, resp. 2,2 %). V Praze činilo zastoupení cizinců na populaci 17,2 %.

 • Cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2020 - komentář
 • Tab. 1 Cizinci v Moravskoslezském kraji (stav k 31. 12.)
 • Tab. 2 Cizinci podle okresů Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2020

 • Související informace:
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz