Cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2021

 

Na konci roku 2021 žilo v Moravskoslezském kraji 29,3 tisíce cizinců a tvořili 2,5 % obyvatel kraje. Většina cizinců v kraji byla občany Evropské unie (51,4 %). Převážná část cizinců v kraji žila v okrese Ostrava-město (44,3 %).

Podle předběžných výsledků Ředitelství služby cizinecké policie žilo k 31. 12. 2021 v Moravskoslezském kraji 29 297 cizinců (bez osob s platným azylem), bylo mezi nimi 17 026 mužů a 12 271 žen. Zastoupení mužů mezi cizinci je dlouhodobě vyšší než v případě žen. V letech 2012 až 2018 se podíl mužů na cizincích v kraji blížil 62 %. V posledních dvou letech se tento podíl, zejména kvůli výraznému meziročnímu odlivu mužů-cizinců v roce 2020 (o 1 716 mužů), snížil na 58,6 % v roce 2020, resp. 58,1 % v roce 2021.

Meziročně počet cizinců v Moravskoslezském kraji vzrostl o 1 662 osob, podíl na obyvatelstvu kraje vzrostl o 0,2 procentního bodu na 2,5 %. Počet cizinců v kraji se v posledních 10 letech každoročně zvyšoval, výjimkou byl pouze rok 2020.

Tab. 1 Cizinci v Moravskoslezském kraji (stav k 31. 12.)

Podle státního občanství bylo mezi cizinci v Moravskoslezském kraji na konci roku 2021 nejvíce osob ze Slovenska (8 744 osob, tj. 29,8 % z celku), z Vietnamu (4 445 osob, tj. 15,2 % z celku) a z Ukrajiny (3 939 osob, tj. podíl 13,4 %). Z celkového počtu cizinců bylo 51,4 % osob ze zemí Evropské unie (EU 27) a 48,6 % osob ze zemí mimo EU.

Graf 1 Cizinci a jejich podíl na počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji

Graf 2 Cizinci podle pohlaví v Moravskoslezském kraji

Z hlediska okresů Moravskoslezského kraje žilo nejvíce cizinců v Ostravě-městě (12 986 osob). V letech 2012 až 2021 se podíl cizinců žijících v Ostravě z celkového počtu cizinců v kraji pohyboval od 41,6 % v roce 2014 do 44,3 % na konci roku 2021. Nejnižší počet cizinců byl na konci roku 2021 evidován v okrese Bruntál, a to 1 185 osob (podíl 4,0 % z cizinců v kraji). Nejnižší podíl cizinců na populaci okresu (1,2 %) však vykázal okres Opava, naopak v Ostravě tvořili cizinci 4,2 % z počtu obyvatel okresu.

Tab. 2 Cizinci podle okresů Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021

V Česku žilo na konci roku 2021 podle předběžných výsledků téměř 661 tisíc cizinců, tvořili 6,3 % z celkového počtu obyvatel. Počet cizinců v ČR se meziročně zvýšil o 28,3 tisíce (o 4,5 %). K nárůstu počtu cizinců došlo ve všech krajích Česka s výjimkou krajů Karlovarského a Ústeckého, nejvyšší nárůst počtu cizinců byl zaznamenán ve Zlínském kraji (o 10,4 %).

Nejvíce cizinců (237,1 tisíce osob, 35,9 % z republikového celku) žilo v Praze a nejméně ve Zlínském kraji (12,9 tisíce osob, 2,0 % z celku). Počet cizinců v Moravskoslezském kraji byl v mezikrajském srovnání šestý nejvyšší (4,4 % z republikového počtu). Podíl cizinců na počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji dlouhodobě patří ve srovnání s ostatními kraji mezi nejnižší. V roce 2021 vykázaly pouze Zlínský a Olomoucký kraj nižší podíly (2,3 %, resp. 2,2 %). V Praze činilo zastoupení cizinců na populaci 18,6 %.

 • Cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2021 - komentář
 • Tab. 1 Cizinci v Moravskoslezském kraji (stav k 31. 12.)
 • Tab. 2 Cizinci podle okresů Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021

 • Související informace:
 • Kontakt:
  Patrik Szabo
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 220
  E-mail: patrik.szabo@czso.cz