Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2016 ve Středočeském kraji

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,18 procentního bodu a koncem prosince 2016 dosáhla výše 4,31 %. Proti stejnému období minulého roku se snížila o 1,10 procentního bodu. Zároveň byla o 0,88 procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (5,19 %).

Poznámka
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

 

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

  •   Tabulka