Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2017 ve Středočeském kraji

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,17 procentního bodu a koncem prosince 2017 dosáhla výše 3,17 %. Proti stejnému období minulého roku se snížila o 1,13 procentního bodu. Zároveň byla o 0,60 procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (3,77 %).

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

 

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

  •   Tabulka