Podíl nezaměstnaných osob v lednu 2019 ve Středočeském kraji

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,13 procentního bodu a koncem ledna 2019 dosáhla výše 2,77 %. Proti stejnému období minulého roku se snížila o 0,50 procentního bodu. Zároveň byla o 0,49 procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (3,26 %).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

  •   Tabulka