Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2015 ve Středočeském kraji

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,19 procentního bodu a koncem prosince 2015 dosáhla výše 5,41 %. Proti stejnému období minulého roku se snížila o 0,95 procentního bodu. Zároveň byla o 0,83 procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (6,24 %).

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

  • Tabulka