Podíl nezaměstnaných osob v prosinci 2014 ve Středočeském kraji

 

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí se hodnota ukazatele Podíl nezaměstnaných osob ve Středočeském kraji meziměsíčně zvýšila o 0,24 procentního bodu a koncem prosince 2014 dosáhla výše 6,36 %. Proti stejnému období minulého roku se snížila o 0,54 procentního bodu. Zároveň byla o 1,1 procentního bodu nižší, než kolik činil celostátní průměr (7,46 %).

______________________

Poznámka:
Ministerstvo práce a sociálních věcí používá od ledna 2013 nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Nový ukazatel vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let evidovaných na úřadech práce (MPSV) vztažený k počtu obyvatel ve stejném věku (podle bilance obyvatelstva z demografické statistiky Českého statistického úřadu).

Další informace o nezaměstnanosti sledované úřady práce najdete na Integrovaném portálu MPSV

  • nezamestnanost_12_2014.xlsx