Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2012

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2012 evidováno 323 025 ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji. V průběhu roku 2012 přibylo v evidenci RES celkem 5 427 subjektů, což představovalo v porovnání s konečným stavem předchozího roku meziroční nárůst o 1,7 %.


Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2012
ekonomicke_subjekty_2012.pdf
Kartogram - Přírůstek počtu ekonomických subjektů v okresech a krajích
za vybrané období
KTG01_zmena.jpg
Kartogram - Intenzita výskytu ekonomických subjektů v okresech a krajích
k 31. 12. 2012
KTG02_intenzita.jpg
Graf - Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v letech 2002 až 2012
anim_graf