Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2022

 

21. 9. 2022

Podle předběžných údajů se počet cizinců na území Olomouckého kraje meziročně více než zdvojnásobil. Výrazně se zvýšil podíl žen mezi cizinci a poprvé v roce 2022 byl počet žen vyšší než počet mužů. Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem se zvýšil na 4,5 %, ale v mezikrajském srovnání byl nejnižší. Ze zemí Evropské unie (EU 27) pocházelo 18,9 % cizinců.

Podle předběžných údajů zveřejněných Ředitelstvím služby cizinecké policie žilo na konci roku 2022 v Olomouckém kraji 28 643 cizinců. Meziročně se počet cizinců více než zdvojnásobil (o 108,2 % více). Počty cizinců byly výrazně ovlivněny válečným konfliktem na Ukrajině.

Poprvé v historii Olomouckého kraje počet žen mezi cizinci převýšil počet mužů, hlavně díky vyššímu počtu žen se státním občanstvím Ukrajiny. Podíl žen na celkovém počtu cizinců v kraji dosáhl hodnoty 52,0 %.

Tabulka: Cizinci v Olomouckém kraji (stav k 31. 12.)

Ze zemí Evropské unie pocházela necelá pětina cizinců (18,9 %). Ve srovnání s daty k 31. 12. 2021 se jejich počet zvýšil o 2,8 %. Zbývajících 81,1 % cizinců pocházelo z ostatních zemí. Nejpočetnější skupinu mezi cizinci v kraji tvořily osoby se statním občanstvím Ukrajiny (61,8 %), jejichž počet se meziročně pětinásobně zvýšil.

Další v pořadí podle státního občanství byly osoby se slovenským občanstvím (11,1 % z celkového počtu, nárůst o 3,3 %), s vietnamským občanstvím (6,5 % z celkového počtu, zvýšení o 2,6 %) a občané z Polska (2,0 % z celku, meziročně zvýšení o 0,7 % více).

V rámci Olomouckého kraje nejvíce cizinců žilo v okrese Olomouc (43,5 %). Pětina ze všech cizinců v kraji žila v okrese Přerov (20,6 %). Na Prostějovsku a Šumpersku byly evidované na konci roku 2022 podobně velké skupiny cizinců (15,9 %, resp. 14,7 % z počtu cizinců v kraji). V nejmenším okrese Jeseník žilo relativně nejméně cizinců v kraji (5,3 %).

V přepočtu na obyvatelstvo bydlící v okresech bylo nejvyšší zastoupení cizinců v okrese Olomouc (5,2 %) a Přerov (4,6 %).  V okresech Jeseník, Prostějov a Šumperk byly podobné podíly cizinců mezi bydlícím obyvatelstvem (4,1 %, 3,9 % a 3,8 %).

Tabulka: Cizinci podle okresů Olomouckého kraje (stav k 31. 12.)

Ve všech okresech kraje převažovaly mezi cizinci ženy. Podíl žen na počtu cizinců v okrese se pohyboval od 50,5 % v okrese Přerov do 52,9 % v okrese Jeseník.

Tabulka: Cizinci v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2022

 

Cizinci podle státního občanství v Olomouckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 2022

Graf: Cizinci v Olomouckém kraji a okrese Jeseník k 31. 12. 2022

Graf: Cizinci v okrese Olomouc a Prostějov k 31. 12. 2022

Graf: Cizinci v okrese Přerov a Šumperk k 31. 12. 2022

Občané Ukrajiny tvořili největší skupinu mezi cizinci ve všech okresech kraje. Cizinci pocházející ze zemí Evropské unie se podíleli na celkovém počtu cizinců v daném okrese od 15,4 % v okrese Šumperk do 28,9 % v okrese Jeseník. Ve všech okresech kraje, s výjimkou okresu Jeseník, mezi tři největší skupiny cizinců patřily osoby s ukrajinským, slovenským a vietnamským občanstvím. V okrese Jeseník třetí nejpočetnější skupina náležela občanům Polska. V každém okrese se mezi 8 nejčastějších občanství zařadila alespoň jedna skupina cizinců, která se neobjevila mezi top 8 v ostatních okresech kraje. V okrese Jeseník to byly osoby s řeckým občanstvím, na Olomoucku se na páté příčce umístili občané Velké Británie a na 8. pozici občané Číny, 5. příčku na Prostějovsku obsadili občané Moldavska a 8. pozici měli občané Bulharska. V okrese Přerov top 8 uzavíraly osoby s občanstvím Severní Makedonie a v okrese Šumperk 5. místo obsadili občané Mongolska a hned další místo patřilo Chorvatům.

Na území České republiky na konci roku 2022 žilo 1 113 698 cizinců. Na celkové populaci se podíleli 10,3 %. Necelá třetina z celkového počtu cizinců žila na území hlavního města Prahy (31,0 %). Nejméně cizinců bylo zaevidováno ve Zlínském kraji (2,4 %). V Olomouckém kraji byl druhý nejnižší počet cizinců mezi kraji (2,6 % z celkového počtu cizinců v ČR).

Meziročně došlo k nárůstu počtu cizinců v ČR o 69,1 %. Mezi kraji byl největší relativní přírůstek zaznamenán v Kraji Vysočina (o 121,0 % více) a naopak nejmenší v hlavním městě Praze (o 46,2 % více). Více než dvojnásobný nárůst počtu cizinců byl zjištěn také v Královehradeckém, Olomouckém a Zlínském kraji.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ ve statistikách cizinců.

 

 

Kontakt:
Joanna Pozdíšková
Oddělení informačních služeb
E-mail: joanna.pozdiskova@czso.cz

  • Cizinci v Olomouckém kraji v roce 2022 - komentář
  • Cizinci v Olomouckém kraji (stav k 31. 12.)
  • Cizinci podle okresů Olomouckého kraje (stav k 31. 12.)
  • Cizinci v okresech Olomouckého kraje k 31. 12. 2022
  • Graf - Cizinci v Olomouckém kraji a v okrese Jeseník
  • Graf - Cizinci okrese Olomouc a Prostějov
  • Graf - Cizinci v okrese Přerov a Šumperk