Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2023

 

předběžné výsledky

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,0 % na 39 143 Kč, s ohledem na růst spotřebitelských cen se však reálně snížila o 2,8 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji ve 2. čtvrtletí 2023 dosáhla hodnoty 39 143 Kč a meziročně se zvýšila o 2 906 Kč. Nominální procentní přírůstek představoval 8,0 %, reálně však mzda poklesla o 2,8 %, a to v důsledku 11,1% zvýšení spotřebitelských cen v České republice ve sledovaném období.

V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila o 3 101 Kč na 43 193 Kč. Mezi kraji České republiky absolutně nejvyšší přírůstek zaznamenali zaměstnanci ve Středočeském kraji (+3 567 Kč). Nárůst vykázaný v našem kraji byl 7. nejvyšší, nejméně mzda vzrostla zaměstnancům z Karlovarského kraje (+2 495 Kč). Nominální mzdový nárůst v České republice představoval 7,7 %, s ohledem na výše uvedený růst spotřebitelský cen však reálně tato mzda poklesla o 3,1 %. V rámci mezikrajského srovnání se nominální zvýšení pohybovalo v rozmezí od 6,4 % v hlavním městě Praze do 8,5 % ve Středočeském kraji. Reálně průměrné mzdy ve všech krajích poklesly, nejvýraznější propad byl vykázán v hlavním městě Praze (-4,2 %).

Průměrná mzda v našem kraji byla v porovnání s ostatními regiony 6. nejnižší, o 4 050 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem. Nadprůměrné mzdy pobírali zaměstnanci v hlavním městě Praze (52 833 Kč, tj. o 9 640 Kč nad průměrem ČR) a ve Středočeském kraji (45 477 Kč, tj. +2 284 Kč). Nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji (37 072 Kč), která za republikovým průměrem zaostávala o 6 121 Kč.

Graf - Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly ve 2. čtvrtletí roku 2023 v přepočtu na plně zaměstnané 144,5 tis. osob (tj. 3,6 % všech zaměstnanců v České republice), tedy o 0,3 tis. (-0,2 %) osob méně než ve stejném období roku 2022. Meziročně se počet zaměstnanců snížil v dalších 10 krajích, nejvýrazněji v kraji Zlínském (-1,1 %). V hlavním městě Praze a Plzeňském kraji se počet zaměstnanců meziročně zvýšil (tj. +3,7 %, resp. +1,2 %), v Královéhradeckém kraji se tento počet nezměnil. V celé České republice vzrostl průměrný evidenční počet pracovníků o 22,3 tis. osob (+0,6 %) na 4 044,0 tis. osob.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda přepočtená na plně zaměstnané v 1. až 2. čtvrtletí 2023 v Libereckém kraji dosáhla částky 37 930 Kč, meziročně se tak navýšila o 2 937 Kč (+8,4 %). Vzhledem k 13,7% navýšení spotřebitelských cen v České republice v tomto období se však mzda v kraji reálně snížila o 4,7 %. Oproti celorepublikovému průměru (42 249 Kč) byla uvedená mzda nižší o 4 319 Kč, o 14 965 Kč zaostávala za nejvyšší krajskou průměrnou mzdou vyplácenou v hlavním městě Praze (52 895 Kč). Nejnižší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji (36 044 Kč), mzda v Libereckém kraji byla 5. nejnižší. Meziročně nominálně vyšší mzdy vykázaly všechny kraje. Nejvýraznější absolutní změna byla zjištěna v hlavním městě Praze (+3 438 Kč), relativní pak ve Zlínském a Jihočeském kraji (shodně +8,9 %). S ohledem na výše uvedený růst spotřebitelských cen však byly mzdy ve všech krajích reálně nižší – propad se pohyboval v rozmezí od -4,2 % v Jihočeském a Zlínském kraji do -5,9 % v hlavním městě Praze. Absolutní přírůstek průměrné mzdy v celé České republice představoval 3 198 Kč, nominálně se zvýšila o 8,2 %, ale reálně poklesla o 4,8 %.

V 1. až 2. čtvrtletí 2023 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 144,3 tis. osob, meziročně o 0,1 % (-0,2 tis. osob) méně. Podíl našeho kraje na republikovém stavu 4 032,9 tis. zaměstnaných osob dosáhl 3,6 %. Nižší počet zaměstnanců byl vykázán v dalších 7 krajích – nejvyšší ve Zlínském kraji (-1,8 tis. osob, tj. -0,9 %). Největší přírůstek zaměstnanců evidovalo hlavní město Praha (+33,2 tis. osob, tj. +4,0 %). V úhrnu za Českou republiku se evidenční počet zaměstnanců navýšil o 30,5 tis. osob, tedy o 0,8 %.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 

 • Vývoj průměrných mezd ve 2. čtvrtletí a v 1. až 2. čtvrtletí 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023
 • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 2. čtvrtletí 2023
 • Grafy
 • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
 • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 2. čtvrtletí 2023
 • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2023
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (2. čtvrtletí 2023/2. čtvrtletí 2022)
 • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů (1.-2. čtvrtletí 2023/1.-2. čtvrtletí 2022)