Mzdy učitelů v regionálním školství - 2012–2019

 
Kód: 230069-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Alena Hykyšová
E-mail: alena.hykysova@czso.cz

Celá publikace ke stažení - textová část Word PDF

Textová část      
1. Úvod, Metodika Word PDF
2. Analytická část Word PDF
3. Tabulková část – seznam tabulek Word PDF

Tabulková část      
Všechny tabulky publikace Excel
Regionální školství
Mateřské školy
Základní školy
Střední školy
Učitelé pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Vychovatelé
Asistenti pedagogů
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.