Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda v Libereckém kraji za rok 2022 se meziročně zvýšila o 5,9 % na 36 871 Kč, s ohledem na růst spotřebitelských cen se však reálně snížila o 8,0 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda (v přepočtu na plně zaměstnané) v Libereckém kraji v roce 2022 dosáhla 36 871 Kč a byla tedy o 2 065 Kč vyšší než v roce 2021. Nominální přírůstek tak činil 5,9 %. Vzhledem k výši inflace, která v roce 2022 v České republice dosáhla 15,1 %, však mzda reálně poklesla, a to o 8,0 %.

V České republice se průměrná hrubá měsíční mzda zvýšila o 2 450 Kč na 40 353 Kč. Absolutně nejvyšší přírůstek zaznamenali zaměstnanci v hlavním městě Praze (+3 330 Kč). Nárůst vykázaný v našem kraji byl 6. nejvyšší, nejméně mzda vzrostla zaměstnancům z Pardubického kraje (+1 873 Kč). Nominální mzdový nárůst v České republice dosáhl 6,5 %, s ohledem na výše uvedený růst spotřebitelský cen však reálně tato mzda poklesla o  7,5 %. Napříč kraji se nominální zvýšení pohybovalo v rozmezí od 5,3 % v Ústeckém kraji do 7,2 % v hlavním městě Praze. Reálně však mzdy ve všech krajích poklesly, v polovině krajů tento pokles překročil 8% hranici. Nejvýraznější propad byl vykázán v Ústeckém kraji (-8,5 %). 

Průměrná mzda v našem kraji byla v porovnání s ostatními regiony 7. nejnižší, o 3 482 Kč se pohybovala pod republikovým průměrem. Nadprůměrné mzdy pobírali zaměstnanci v hlavním městě Praze (49 782 Kč, tj. o 9 429 Kč nad průměrem ČR) a ve Středočeském kraji (40 731 Kč, tj. +378 Kč). Nejnižší mzda byla vykázána v Karlovarském kraji (35 093 Kč), která za republikovým průměrem zaostávala o 5 260 Kč.

Graf - Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů

Subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v roce 2022 v přepočtu na plně zaměstnané 143,3 tis. osob (tj. 3,6 % všech zaměstnanců v České republice), tedy v zásadě stejný počet jako v roce 2021. Meziročně se počet zaměstnanců snížil pouze ve třech krajích  – v Ústeckém (-0,6 %), Moravskoslezském (-0,2 %) a Zlínském (-0,1 %). Ve zbývajících krajích došlo mezi roky 2021 a 2022 k navýšení počtu zaměstnanců – absolutně i relativně nejvíce v hlavním městě Praze (+22,6 tis. osob, +2,7 %). V celé České republice vzrostl průměrný evidenční počet pracovníků o 34,9 tis. osob (0,9 %) na 4 014,6 tis. osob.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda přepočtená na plně zaměstnané ve 4. čtvrtletí 2022 v Libereckém kraji dosáhla částky 39 752 Kč, meziročně se tak navýšila o 2 612 Kč (+7,0 %). Vzhledem k 15,7% navýšení spotřebitelských cen v České republice v tomto období se však mzda v kraji reálně snížila o 7,5 %. Oproti celorepublikovému průměru (43 412 Kč) byla uvedená mzda nižší o 3 660 Kč, o 12 461 Kč zaostávala za nejvyšší krajskou průměrnou mzdou vyplácenou v hlavním městě Praze (52 213 Kč). Nejnižší průměrnou mzdu pobírali zaměstnanci v Karlovarském kraji (38 019 Kč), mzda v Libereckém kraji byla 6. nejnižší. Meziročně vyšší mzdy vykázaly všechny kraje. Nejvýraznější absolutní změna byla zjištěna v hlavním městě Praze (+3 757 Kč), relativní pak ve Středočeském kraji (+8,5 %). S ohledem na výše uvedený růst spotřebitelských cen však byly mzdy ve všech krajích reálně nižší – propad se pohyboval v rozmezí od -6,2 % ve Středočeském kraji do -8,0 % v Karlovarském kraji. Absolutní přírůstek průměrné mzdy v celé České republice představoval 3 188 Kč, nominálně se zvýšila o 7,9 %, ale reálně poklesla o 6,7 %.

Ve 4. čtvrtletí 2022 subjekty s pracovištěm v Libereckém kraji zaměstnávaly v přepočtu na plně zaměstnané 144,1 tis. osob, ani v tomto období se počet meziročně prakticky nezměnil. Podíl našeho kraje na republikovém stavu 4 049,2 tis. zaměstnaných osob dosáhl 3,6 %. Nižší počet zaměstnanců byl vykázán v 5 krajích – Ústeckém (-0,7 %), Olomouckém a Zlínském (shodně -0,4 %), Moravskoslezském (-0,2 %) a v Kraji Vysočina (-0,1 %). Největší přírůstek zaměstnanců evidovalo hlavní město Praha (+28,2 tis. osob, tj. +3,3 %). V úhrnu za Českou republiku se evidenční počet zaměstnanců navýšil o 34,8 tis. osob, tedy o 0,9 %.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 

  • Vývoj průměrných mezd ve 4. čtvrtletí a v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až. 4. čtvrtletí 2022
  • Zaměstnanci a mzdy podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vývoj průměrné měsíční mzdy v Libereckém kraji v jednotlivých čtvrtletích
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů
  • Průměrná hrubá měsíční mzda v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
  • Nominální a reálná změna průměrných hrubých měsíčních mezd v přepočtu na plně zaměstnané podle krajů