Pracovní neschopnost na Vysočině v roce 2020

 

V roce 2020 bylo v Kraji Vysočina v průměru evidováno 176 952 nemocensky pojištěných osob. V porovnání s předchozím rokem ubylo 2 426 pojištěnců. Nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo téměř 101,6 tisíc, což meziročně představuje nárůst o 32,2 %.

Zvýšení počtu nových případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR, zejména ve Zlínském (o 41,7 %). K nejnižšímu nárůstu počtu nových případů došlo v Karlovarském kraji (o 11,3 %).

Z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti na Vysočině bylo 93 tisíc případů pracovní neschopnosti pro nemoc (91,1 % všech případů pracovní neschopnosti), 2 373 případů pro pracovní úraz a 6 638 ostatních úrazů.

Pracovní neschopnost vyjádřená průměrným procentem pracovní neschopnosti dosáhla v roce 2020 na území Vysočiny úrovně 6,383 %. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 1,04 procentního bodu. V kraji má nejvyšší průměrné procento pracovní neschopnosti okres Žďár nad Sázavou (7,551 %). Nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Jihlava (5,381 %). V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento pracovní neschopnosti na Vysočině čtvrté nejvyšší, nejnižší hodnotu 3,942 % vykázala Praha, naopak nejvyšší hodnota 7,042 % byla zaznamenána v kraji Zlínském.

V Kraji Vysočina bylo v roce 2020 v průměru denně 11 294 práce neschopných osob (o 1 700 více než v roce 2019), z toho pro nemoc 9 763 osob, 372 z důvodu pracovních úrazů a 1 159 pro ostatní úrazy.

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti činila v Kraji Vysočina 40,7 kalendářních dnů, což je o 4,9 dne méně než v předchozím roce. Délka pracovní neschopnosti je na Vysočině nad průměrem ČR. Z jednotlivých okresů Kraje Vysočina byla nejvyšší délka trvání jednoho případu zaznamenána v okrese Žďár nad Sázavou (45,3) a nejkratší v okrese Jihlava (36,9). V mezikrajském porovnání byla nejkratší průměrná doba trvání pracovní neschopnosti 36,8 dne vykázána v roce 2020 v Královéhradeckém kraji, nejdelší ve Zlínském kraji, a to 43,5 dne.

Charakteristiky pracovní neschopnosti v roce 2020
Průměrná doba trvání jednoho případu v roce 2020

Průměrné procento pracovní neschopnosti  celkem v roce 2020

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062