Jaká byla pracovní neschopnost v roce 2013 na Vysočině

 

V roce 2013 bylo v Kraji Vysočina v průměru evidováno 174 971 nemocensky pojištěných osob. V porovnání s předchozím rokem ubyly téměř čtyři tisíce pojištěnců. Nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo více než 56 tisíc, což meziročně představuje nárůst o téměř 10 %. Zvýšení počtu nových případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR.

Z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti na Vysočině bylo 47,8 tisíc případů pracovní neschopnosti pro nemoc (85,1 % všech případů pracovní neschopnosti), 2 555 případů pro pracovní úraz a 5 810 ostatních úrazů.

Pracovní neschopnost (vyjádřená průměrným procentem pracovní neschopnosti) dosáhla v roce 2013 na území Vysočiny úrovně 3,899 %. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 0,325 procentního bodu. V kraji má nejvyšší průměrné procento pracovní neschopnosti okres Žďár nad Sázavou (4,430 %). Nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Jihlava (3,374 %). V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento pracovní neschopnosti na Vysočině sedmé nejvyšší, nejnižší hodnotu 2,651 % vykázala Hl. m. Praha, naopak nejvyšší hodnota 4,412 % byla zaznamenána v kraji Zlínském.

V Kraji Vysočina bylo v roce 2013 v průměru denně 6 822 práce neschopných osob (o 422 více než v roce 2012), z toho pro nemoc 5 619 osob, 367 z důvodu pracovních úrazů a 836 pro ostatní úrazy.

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti v kalendářních dnech činila v Kraji Vysočina 44,4 kalendářních dnů, což je o 1,3 dne méně než v předchozím roce. I přes toto zkrácení délky pracovní neschopnosti je Vysočina mírně nad průměrem ČR. Z jednotlivých okresů Kraje Vysočina byla nejvyšší délka trvání jednoho případu zaznamenána na okrese Žďár nad Sázavou (49,4) a nejkratší na okrese Jihlava (39,9). V mezikrajském porovnání byla nejkratší průměrná doba trvání pracovní neschopnosti 37,7 dne vykázána v roce 2013 v HL. m. Praze a nejdelší ve Zlínském kraji, a to 53,8 dne.Srovnání pracovní neschopnosti dle krajů a okresů ČR: