Pracovní neschopnost na Vysočině v roce 2019

 

V roce 2019 bylo v Kraji Vysočina v průměru evidováno 179 388 nemocensky pojištěných osob. V porovnání s předchozím rokem přibylo 175 pojištěnců. Nově hlášených případů pracovní neschopnosti bylo téměř 77 tisíc, což meziročně představuje přírůstek o 1,6 %.

Zvýšení počtu nových případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR, zejména ve Zlínském (o 6,3 %). K nejnižšímu nárůstu počtu nových případů došlo v Karlovarském kraji (o 0,6 %).

Z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti na Vysočině bylo 67 tisíc případů pracovní neschopnosti pro nemoc (87,2 % všech případů pracovní neschopnosti), 2 561 případů pro pracovní úraz a 7 292 ostatních úrazů.

Pracovní neschopnost vyjádřená průměrným procentem pracovní neschopnosti dosáhla v roce 2019 na území Vysočiny úrovně 5,348 %. Proti předchozímu roku byl zaznamenán nárůst o 0,24 procentního bodu. V kraji má nejvyšší průměrné procento pracovní neschopnosti okres Žďár nad Sázavou (6,251 %). Nejnižší hodnota byla zaznamenána v okrese Jihlava (4,497 %). V porovnání s ostatními kraji bylo průměrné procento pracovní neschopnosti na Vysočině třetí nejvyšší, nejnižší hodnotu 3,560 % vykázal Středočeský kraj, naopak nejvyšší hodnota 4,403 % byla zaznamenána v kraji Moravskoslezském.

V Kraji Vysočina bylo v roce 2019 v průměru denně 9 594 práce neschopných osob (o 441 více než v roce 2018), z toho pro nemoc 8 117 osob, 394 z důvodu pracovních úrazů a 1 083 pro ostatní úrazy.

Průměrná délka trvání jednoho případu pracovní neschopnosti činila v Kraji Vysočina 45,6 kalendářních dnů, což je o 1,4 dne více než v předchozím roce. Délka pracovní neschopnosti je na Vysočině nad průměrem ČR. Z jednotlivých okresů Kraje Vysočina byla nejvyšší délka trvání jednoho případu zaznamenána v okrese Žďár nad Sázavou (51,7) a nejkratší v okrese Jihlava (40,5). V mezikrajském porovnání byla nejkratší průměrná doba trvání pracovní neschopnosti 38,8 dne vykázána v roce 2019 v Hlavním městě Praze a Libereckém kraji, nejdelší ve Zlínském kraji, a to 49,5 dne.

Charakteristiky pracovní neschopnosti v roce 2019
Průměrná doba trvání jednoho případu v roce 2019

Charakteristiky pracovní neschopnosti v roce 2019 - ČR, kraje, okresy

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062