V roce 2019 žilo na Vysočině téměř 12 000 cizinců

 

Ke konci roku 2019 žilo v Kraji Vysočina na konci roku 2019 více než 11,9 tisíce cizinců, převážně mužů. V regionálním srovnání šlo o druhý nejnižší počet (po Zlínském kraji). Ve srovnání s posledním prosincem roku 2018 se počet cizinců v kraji zvýšil o 12 %. Zaměstnaných cizinců bylo na Vysočině přes 14 tisíc, z velké většiny šlo o cizince evidované na úřadech práce.

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Data z jednotlivých informačních systémů nejsou vždy plně srovnatelná.

Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel k 31. 12. 2019
Pramen: MVČR

Mezi cizinci na Vysočině jednoznačně převažují muži. Ke konci roku 2019 se na celkovém počtu cizinců v kraji podíleli 60 %. Podíl žen meziročně poklesl o dva procentní body na 40 %. Na území kraje nejsou cizinci zastoupeni rovnoměrně. Nejvíce, více než třetina z celkového počtu, jich žije v okrese Jihlava. Okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov mají oba zhruba pětinový podíl, na okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou připadá pouze 12, respektive 14 % cizinců na Vysočině.

Ve srovnání se stavem ke konci roku 2018 se počet cizinců na Vysočině zvýšil o 1 273 osob. Největší přírůstek, o více než 500 osob, byl zaznamenán v okrese Jihlava. V ostatních okresech kraje přibylo kolem dvou set cizinců. Výjimkou bylo pouze Třebíčsko, kde počet cizinců vzrostl jen o 109 osob.

Celkový počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina
 

Celkový počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina

Pramen: MVČR

Mezi cizinci na Vysočině jednoznačně převládají občané Ukrajiny a Slovenska, kteří tvoří něco přes polovinu všech cizinců v kraji. Více než desetinou se na celkovém počtu cizinců na Vysočině podílejí občané Vietnamu, řádově stovkami osob jsou zastoupeni státní příslušníci Mongolska, Rumunska a Bulharska.

Ani z hlediska státního občanství není zastoupení cizinců rovnoměrné. Občanů Ukrajiny je nejvíce ve všech okresech kraje, ale zvláště vysoký je jejich podíl na Pelhřimovsku (zhruba dvě pětiny všech cizinců), Slováci byli nadprůměrně zastoupení v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Třebíčsko se zase vyznačuje neobvykle vysokým podílem Vietnamců (více než pětina všech cizinců v okrese, v ostatních okresech kraje jejich podíl nedosahuje ani 10 %), občané Mongolska žili převážně v okrese Havlíčkův Brod (přes 17 % cizinců v okrese), ve zbytku kraje byl jejich podíl nevelký či dokonce zanedbatelný.  

Počty cizinců podle okresů k 31. 12. 2019
Pramen: MVČR

Ke konci roku 2019 bylo v Kraji Vysočina více než 14 tisíc zaměstnaných cizinců, z toho bylo přes třicet procent žen. Nejvíce zaměstnaných cizinců bylo evidováno na Jihlavsku (přes 3 900), kolem 3 500 se jejich počet pohyboval i v okresech Pelhřimov a Havlíčkův Brod. Podstatně méně jich bylo na Źďársku a zejména Třebíčsku (méně než 1 400).

Velkou většinu zaměstnaných cizinců tvořily osoby evidované na úřadu práce (zhruba 90 %), cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo k 31. prosinci 2019 na Vysočině 1 499.

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • V roce 2019 žilo na Vysočině téměř 12 000 cizinců (pdf)
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2019 podle pohlaví a vybraného státního občanství
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina - časová řada
  • Více informací:
  • Veřejná databáze Odkaz [nové okno]