Nejméně cizinců bylo v uplynulém roce na Vysočině

 

Podle předběžných výsledků žilo v Kraji Vysočina na konci roku 2015 přes 8 tisíc cizinců. Z tohoto počtu připadalo 56% na muže a 44 % na ženy. Téměř dvě třetiny cizinců měly trvalý pobyt.

Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel k 31. 12. 2015

Počet cizinců (bez azylantů) podle krajů

V rámci kraje se projevují rozdíly mezi jednotlivými okresy. Nejvíce cizinců žije v okrese Jihlava, z celkového počtu je to 31 %. Okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov se podílí necelými 20 %, okres Třebíč 16 % a okres Žďár nad Sázavou má pouze 14-ti procentní podíl.

Celkový počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina

 

Proti předchozímu roku se zvýšil počet cizinců v kraji o 247 osob. Největší přírůstek byl zaznamenán v okrese Pelhřimov, naopak v okresech Havlíčkův Brod a Třebíč cizinců mírně ubylo.

Počty cizinců podle okresů k 31. 12. 2015

Podle státního občanství bylo nejvíce cizinců ze Slovenska (2 169), z Ukrajiny (2 133) a z Vietnamu (1 209). Z celkového počtu 8 094 cizinců byla třetina ze sousedních zemí (u přechodného pobytu je tento podíl poloviční). Cizinci žijící v Kraji Vysočina pochází z 91 zemí a ze všech obydlených kontinentů.

Cizinci (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2015 podle vybraného státního občanství - přechodný a trvalý pobyt

Rozdělení cizinců podle státního občanství do kontinentů

 

Další informace naleznete ve zdroji: Data - počet cizinců

 

  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina - časová řada
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2015 podle vybraného státního občanství