Nejméně cizinců bylo v roce 2016 na Vysočině

 

Podle předběžných výsledků žilo v Kraji Vysočina na konci roku 2016 téměř 8,5 tisíc cizinců. Z tohoto počtu připadalo 56 % na muže a 44 % na ženy. Téměř tři pětiny cizinců měly trvalý pobyt.

Počet cizinců (bez azylantů) a jejich podíl na počtu obyvatel k 31. 12. 2016

Počet cizinců (bez azylantů) podle krajů

V rámci kraje se projevují rozdíly mezi jednotlivými okresy. Nejvíce cizinců žije v okrese Jihlava, z celkového počtu je to 31 %. Okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov se podílí necelými 20 %, okres Třebíč 15 % a okres Žďár nad Sázavou má pouze 14-ti procentní podíl.

Celkový počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina

 

Počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina
Pramen: MVČR

Proti předchozímu roku se zvýšil počet cizinců v kraji o 382 osob. Největší přírůstek byl zaznamenán v okrese Jihlava a Pelhřimov, naopak v okrese Třebíč cizinců přibylo pouze deset.

Počty cizinců podle okresů k 31. 12. 2016

Podle státního občanství bylo nejvíce cizinců z Ukrajiny (2 258), ze Slovenska (2 244) a z Vietnamu (1 206). Z celkového počtu 8 476 cizinců byla třetina ze sousedních zemí (u přechodného pobytu je tento podíl téměř poloviční). Cizinci žijící v Kraji Vysočina pocházejí z 93 zemí a ze všech obydlených kontinentů.

Cizinci (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2016 podle vybraného státního občanství
Pramen: MVČR

Rozdělení cizinců podle státního občanství do kontinentů v %

Další informace naleznete ve zdroji: Data - počet cizinců

  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina - časová řada
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2016 podle vybraného státního občanství