Statistická ročenka Věda a technologie - 1995 - 2005

 
Kód: e-1005-06
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Předmluva PDF
Seznam tabulek PDF
Seznam grafů PDF
I. INVESTICE DO VĚDY, NOVÝCH TECHNOLOGIÍ A ZNALOSTÍ
Úvod PDF
I.1 Výdaje na výzkum a vývoj PDF
I.2 Státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (GBAORD) PDF
I.3 Výdaje na inovace PDF
I.4 Investice do vyspělých (high-tech) technologií a nových znalostí PDF
II. KVALIFIKOVANÉ LIDSKÉ ZDROJE VE VĚDĚ A TECHNOLOGIÍCH (LZVT/HRST)
Úvod PDF
II.1 Zaměstnaní ve výzkumu a vývoji PDF
II.2 Zásoba lidských zdrojů ve vědě a technologiích PDF
II.3 Toky lidských zdrojů ve VaT - studenti a absolventi v přírodních a technických vědách PDF
II.4 Zaměstnaní ve znalostních odvětvích služeb (KIS) PDF
III. VÝSLEDKY VĚDY A TECHNOLOGIÍ
Úvod PDF
III.1 Vědecké publikace a jejich citace (bibliometrie) PDF
III.2 Inovace PDF
III.3 Ochrana průmyslových práv - Přihlášky vynálezů a udělené patenty PDF
III.4 Odvětví produkující nebo používající špičkové technologie (high-tech sektor) PDF
IV. VĚDA, TECHNOLOGIE A EKONOMICKÁ GLOBALIZACE
Úvod PDF
IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje PDF
IV.2 Zahraniční obchod s technologicky vyspělými (high-tech) výrobky PDF
IV.3 Zahraniční obchod s technologicky vyspělými (high-tech) službami a znalostmi PDF
IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů PDF
V. VĚDA, TECHNOLOGIE A JEJÍ VLIV NA EKONOMICKOU KONKURENCESCHOPNOST
Úvod PDF
V.1 Multikriteriální technologická konkurenceschopnost PDF
V.2 Základní makroekonomické a strukturální ukazatele PDF
Poznámky PDF
Seznam zkratek PDF
Seznam literatury a datových zdrojů PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.