Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2020

 

Ke konci roku 2020 pobíralo v kraji některý z důchodů 160 435 osob. Průměrný starobní důchod činil 14 346 Kč a zaostával tak za republikovým průměrem o 156 Kč. Starobní důchod mužů byl v kraji o téměř 2,5 tisíce Kč vyšší než starobní důchod žen.

 

V Královéhradeckém kraji pobíralo ke konci roku 2020 některý z důchodů celkem 160 435 osob, z toho necelé dvě třetiny tvořili příjemci starobního plného důchodu (sólo, tj. bez souběhu s důchodem vdovským nebo vdoveckým). Více než jedna pětina příjemců důchodu pobírala důchod vdovský nebo vdovecký, včetně kombinovaného, tj. souběžně se starobním nebo invalidním důchodem. Invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně pobíralo téměř 14 % příjemců důchodů.

 

Tabulka: Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2015 až 2020 (stav v prosinci)

Meziročně se počet příjemců plných starobních důchodů (sólo) v kraji snížil o 0,3 %, v porovnání s rokem 2015 počet starobních důchodců vzrostl o téměř 2,6  tisíce osob, tj. o  2,6 %. Celkový počet příjemců invalidních důchodů se v porovnání s rokem 2019 zvýšil o 0,2 %. Meziroční nárůst 2,4 %, resp. 2,2 % byl zaznamenán u příjemců invalidních důchodů v  prvním a druhém stupni, zatímco počet příjemců invalidních důchodů třetího stupně meziročně poklesl o 2,4 %. Při porovnání s rokem 2015 se celkový počet příjemců invalidního důchodu snížil o 0,3 %, ve skupině příjemců invalidního důchodu třetího stupně o více než desetinu, zatímco u příjemců invalidního důchodu druhého stupně byl zaznamenán téměř pětinový nárůst. Počet příjemců sirotčího důchodu poklesl meziročně o 1,0 %, od roku 2015 se počet osob pobírajících sirotčí důchod snížil o více než 12 %.

 

Graf: Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v prosinci 2020

Průměrná výše starobního důchodu (sólo) dosáhla v kraji ke konci roku 2020 částky 14 346 Kč, v porovnání s rokem 2015 se starobní důchody zvýšily v průměru o téměř 28 %, meziročně pak o 7,6 %. Podobný trend byl v letech 2015 až 2020 zaznamenán také u vdovských a vdoveckých důchodů včetně kombinovaných (nárůst o 27,1 %, resp. o 28,2 %), meziročně se vdovské a vdovecké důchody zvýšily o více než 7 %. U invalidních důchodů byl v porovnání s rokem 2015 nejvyšší nárůst zaznamenán u důchodů pro invaliditu druhého stupně (27,3 %), mírněji vzrostly invalidní důchody prvního stupně (24,0 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán u invalidních důchodů třetího stupně (22,8 %). Meziroční nárůst invalidních důchodů se pohyboval v intervalu 6,9 % (invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně) až 7,8 % (invalidní důchody pro invaliditu druhého stupně). Sirotčí důchod byl v prosinci 2020 vyplácen v průměrné výši 7 702 Kč, od roku 2015 se zvýšil o necelou třetinu, meziroční nárůst činil 8,7 %.

Z genderového pohledu byl patrný rozdíl v průměrné výši všech druhů důchodů. Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány v roce 2020 u starobních důchodů, muži pobírali v průměru o 2 454 Kč více než ženy, rovněž vdovecký důchod byl v průměru o 1 932 Kč vyšší než důchod vdovský. U invalidních důchodů byl rozdíl ve výši důchodu mužů a žen pouze v řádu stokorun ve prospěch mužů.

 

Graf: Průměrná měsíční výše starobních důchodů plných sólo podle pohlaví a okresů Královéhradeckého kraje v prosinci 2020

Průměrná výše starobního důchodu v kraji byla v porovnání s republikovým průměrem nižší u mužů i u žen, muži v Královéhradeckém kraji pobírali v průměru o 272 Kč méně, u žen byl rozdíl zanedbatelný, pouhých 49 Kč. Z pěti okresů kraje překročil republikový průměr pouze okres Hradec Králové, kde starobní důchod dosáhl u mužů částky 16 089 Kč a u žen 13 616 Kč. Nejnižší důchody v kraji pobírali starobní důchodci v okrese Náchod (muži 15 242 Kč, ženy 12 812 Kč).

V rámci mezikrajského srovnání se Královéhradecký kraj s průměrnou výší starobního plného důchodu umístil na 6. místě. Za hl. m. Prahou, kde byly starobní důchody nejvyšší (1. místo), tak zaostával o 1 093 Kč. V porovnání s Karlovarským krajem (14. místo) byly v kraji starobní důchody v průměru o 316 Kč vyšší. Invalidní důchod v kraji byl ve všech třech stupních nad republikovým průměrem, nejnižší průměrný invalidní důchod třetího stupně byl vyplácen v hl. m. Praze, invalidní důchody druhého a prvního stupně byly nejnižší v Karlovarském kraji. Nejvyšší invalidní důchody třetího stupně pobírali invalidní důchodci ve Zlínském kraji, invalidní důchody druhého a prvního stupně byly v průměru nejvyšší v Kraji Vysočina. Výše vdovského důchodu sólo i kombinovaného zaujala v mezikrajském srovnání prostřední 7. místo, přesto nedosáhla na republikovou průměrnou hodnotu. Vdovecké důchody sólo i kombinované byly mezi ostatními kraji spíše nižší (9. místo) a v porovnání s republikovým průměrem pobírali příjemci kombinovaného vdoveckého důchodu v průměru o 326 Kč méně. Výší sirotčího důchodu zaujal kraj 6. místo a mírně tak překročil republikový průměr.

Tabulka: Průměrná měsíční výše důchodů podle krajů v prosinci 2020

Dlouhodobě se v kraji meziročně zvyšuje počet příjemců předčasného starobního důchodu, zároveň stoupá podíl předčasných starobních důchodců na příjemcích starobních důchodů celkem. V prosinci roku 2020 pobíralo v kraji předčasný důchod 16 759 mužů a 21 683 žen. V porovnání s rokem 2015 se počet příjemců předčasných starobních důchodů zvýšil u mužů o téměř 15 %, u žen byl ve sledovaném období nárůst 12%. Zatímco roce 2015 pobíralo předčasný starobní důchod 28,5 % všech starobních důchodců a 23,6 % starobních důchodkyň, jejich podíl na celkovém počtu příjemců starobních důchodů se každoročně zvyšoval na současných 31,0 % u mužů a 26,9 % u žen.

 

Tabulka: Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví

 

Více informací o důchodech v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Sociální zabezpečení

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel.: 495 762 322

 

 

 

  • Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2020 - aktualita v pdf
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2015 až 2020 (stav v prosinci)
  • Průměrná měsíční výše důchodů podle krajů v prosinci 2020
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví