Inflace - druhy, definice, tabulky

 

Průměrná roční

míra inflace v roce 2019:

2,8 %

Inflace, míra inflace - Metodika
Časové řady
Animovaný graf - Míra inflace1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.
 

Rok
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2,8
1,9
2,5
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
1,4
0,4
0,3
0,7
2,5
2,1
2,8Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,9
3,1
3,3
3,6
3,8
3,9
2001
4,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
2002
4,6
4,6
4,6
4,5
4,3
3,9
3,5
3,1
2,7
2,4
2,1
1,8
2003
1,5
1,1
0,8
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
2004
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,2
2,5
2,7
2,8
2005
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
2006
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,7
2,6
2,5
2007
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,2
2,5
2,8
2008
3,4
3,9
4,3
4,7
5,0
5,4
5,8
6,1
6,4
6,6
6,5
6,3
2009
5,9
5,4
5,0
4,6
4,1
3,7
3,1
2,6
2,1
1,6
1,3
1,0
2010
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9
1,1
1,2
1,4
1,5
2011
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,8
1,9
1,9
1,9
2012
2,1
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,3
3,3
2013
3,2
3,0
2,8
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
2014
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5 0,4
2015 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
2016 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7
2017 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5
2018 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
2019 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
2020 2,9 3,0                    

2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..
 

Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
7,4
7,3
6,8
6,7
6,3
6,8
9,4
9,9
10,3
10,2
10,1
10,0
1998
13,1
13,4
13,4
13,1
13,0
12,0
10,4
9,4
8,8
8,2
7,5
6,8
1999
3,5
2,8
2,5
2,5
2,4
2,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,9
2,5
2000
3,4
3,7
3,8
3,4
3,7
4,1
3,9
4,1
4,1
4,4
4,3
4,0
2001
4,2
4,0
4,1
4,6
5,0
5,5
5,9
5,5
4,7
4,4
4,2
4,1
2002
3,