Inflace - druhy, definice, tabulky

 

Průměrná roční

míra inflace v roce 2022:

15,1 %

Inflace, míra inflace - Metodika
Časové řady
Animovaný graf - Míra inflace1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.
 

Rok
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
1,4
0,4
0,3
0,7
2,5
2,1
2,8
3,2
3,8
15,1Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,9
3,1
3,3
3,6
3,8
3,9
2001
4,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
2002
4,6
4,6
4,6
4,5
4,3
3,9
3,5
3,1
2,7
2,4
2,1
1,8
2003
1,5
1,1
0,8
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
2004
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,2
2,5
2,7
2,8
2005
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
2006
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,7
2,6
2,5
2007
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,2
2,5
2,8
2008
3,4
3,9
4,3
4,7
5,0
5,4
5,8
6,1
6,4
6,6
6,5
6,3
2009
5,9
5,4
5,0
4,6
4,1
3,7
3,1
2,6
2,1
1,6
1,3
1,0
2010
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9
1,1
1,2
1,4
1,5
2011
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,8
1,9
1,9
1,9
2012
2,1
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,3
3,3
2013
3,2
3,0
2,8
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
2014
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5 0,4
2015 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
2016 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7
2017 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5
2018 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1
2019 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8
2020 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2
2021 3,0 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8
2022 4,5 5,2 6,1 7,0 8,1 9,4 10,6 11,7 12,7 13,5 14,4 15,1
2023 15,7 16,2                    

2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..
 

Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
7,4
7,3
6,8
6,7
6,3
6,8
9,4
9,9
10,3
10,2
10,1
10,0
1998
13,1
13,4
13,4
13,1
13,0
12,0
10,4
9,4
8,8
8,2
7,5
6,8
1999
3,5
2,8
2,5
2,5
2,4
2,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,9
2,5
2000
3,4
3,7
3,8
3,4
3,7
4,1
3,9
4,1
4,1
4,4
4,3
4,0
2001
4,2
4,0
4,1
4,6
5,0
5,5
5,9
5,5
4,7
4,4
4,2
4,1
2002
3,7
3,9
3,7
3,2
2,5
1,2
0,6
0,6
0,8
0,6
0,5
0,6
2003
-0,4
-0,4
-0,4
-0,1
0,0
0,3
-0,1
-0,1
0,0
0,4
1,0
1,0
2004
2,3
2,3
2,5
2,3
2,7
2,9
3,2
3,4
3,0
3,5
2,9
2,8
2005
1,7
1,7
1,5
1,6
1,3
1,8
1,7
1,7
2,2
2,6
2,4
2,2
2006
2,9
2,8
2,8
2,8
3,1
2,8
2,9
3,1
2,7
1,3
1,5
1,7
2007
1,3
1,5
1,9
2,5
2,4
2,5
2,3
2,4
2,8
4,0
5,0
5,4
2008
7,5
7,5
7,1
6,8
6,8
6,7
6,9
6,5
6,6
6,0
4,4
3,6
2009
2,2
2,0
2,3
1,8
1,3
1,2
0,3
0,2
0,0
-0,2
0,5
1,0
2010
0,7
0,6
0,7
1,1
1,2
1,2
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,3
2011
1,7
1,8
1,7
1,6
2,0
1,8
1,7
1,7
1,8
2,3
2,5
2,4
2012
3,5
3,7
3,8
3,5
3,2
3,5
3,1
3,3
3,4
3,4
2,7
2,4
2013
1,9
1,7
1,7
1,7
1,3
1,6
1,4
1,3
1,0
0,9
1,1
1,4
2014
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,0
0,5
0,6
0,7
0,7
0,6  0,1
2015 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1
2016 0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 0,8 1,5 2,0
2017 2,2 2,5 2,6 2,0 2,4 2,3 2,5 2,5 2,7 2,9 2,6 2,4
2018 2,2 1,8 1,7 1,9 2,2 2,6 2,3 2,5 2,3 2,2 2,0 2,0
2019 2,5 2,7 3,0 2,8 2,9 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 3,1 3,2
2020 3,6 3,7 3,4 3,2 2,9 3,3 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 2,3
2021 2,2 2,1 2,3 3,1 2,9 2,8 3,4 4,1 4,9 5,8 6,0 6,6
2022 9,9 11,1 12,7 14,2 16,0 17,2 17,5 17,2 18,0 15,1 16,2 15,8
2023 17,5 16,7                    

3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
 

Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
1,2
0,3
0,1
0,6
0,1
1,2
3,5
0,7
0,6
0,4
0,4
0,5
1998
4,0
0,6
0,1
0,3
0,1
0,3
1,9
-0,2
0,1
-0,2
-0,2
-0,2
1999
0,8
0,0
-0,2
0,3
-0,1
0,2
0,8
0,1
-0,1
0,0
0,2
0,5
2000
1,7
0,2
0,0
-0,1
0,2
0,6
0,6
0,2
0,0
0,3
0,1
0,2
2001
1,9
0,0
0,1
0,4
0,6
1,0
1,0
-0,2
-0,7
0,0
-0,1
0,1
2002
1,5
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
0,5
-0,2
-0,5
-0,3
-0,2
0,2
2003
0,6
0,2
-0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
-0,2
-0,5
0,1
0,5
0,2
2004
1,8
0,2
0,1
0,0
0,4
0,2
0,4
0,0
-0,8
0,5
-0,1
0,1
2005
0,7
0,2
-0,1
0,1
0,2
0,6
0,3
0,0
-0,3
0,9
-0,3
-0,1
2006
1,4
0,1
-0,1
0,1
0,5
0,3
0,4
0,2
-0,7
-0,5
-0,1
0,2
2007
1,0
0,3
0,3
0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
-0,3
0,6
0,9
0,5
2008
3,0
0,3
-0,1
0,4
0,5
0,2
0,5
-0,1
-0,2
0,0
-0,5
-0,3
2009
1,5
0,1
0,2
-0,1
0,0
0,0
-0,4
-0,2
-0,4
-0,2
0,2
0,2
2010
1,2
0,0
0,3
0,3
0,1
0,0
0,3
-0,3
-0,3
-0,2
0,2
0,5
2011
0,7
0,1
0,1
0,3
0,5
-0,2
0,3
-0,3
-0,2
0,3
0,4
0,4
2012
1,8
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,2
0,1
2013
1,3
0,1
0,1
0,1
-0,2
0,4
-0,2
-0,2
-0,4
0,2
-0,1
0,4
2014
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
-0,1
-0,2
0,2
-0,2 -0,1
2015 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,1
2016 0,6 0,1 -0,1 0,6 -0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,3 0,3 0,3
2017 0,8 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 -0,1 -0,1 0,5 0,1 0,1
2018 0,6 0,0 -0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 -0,3 0,4 -0,1 0,1
2019 1,0 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,4 0,1 -0,6 0,5 0,3 0,2
2020 1,5 0,3 -0,1 -0,2 0,4 0,6 0,4 0,0 -0,6 0,2 0,0 -0,2
2021 1,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 1,0 0,7 0,2 1,0 0,2 0,4
2022 4,4 1,3 1,7 1,8 1,8 1,6 1,3 0,4 0,8 -1,4 1,2 0,0
2023 6,0 0,6                    

4 ) Bazické indexy - Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (průměr roku 2015=100) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného roku proti průměru roku 2015 - viz následující tabulka.

Pomocí bazických indexů spotřebitelských cen k základnímu období (bází je průměr roku 2015=100) jsou vypočítávány od ledna 2017 všechny indexy spotřebitelských cen sloužící k vyjadřování míry inflace za různá časová období. Při těchto výpočtech platí zásada, že míry inflace jsou vyjádřeny úhrnným indexem spotřebitelských cen za domácnosti celkem.

Tato míra inflace je využívána pro analýzu dlouhodobých podrobných trendů (časových řad) vývoje cenových hladin a životních nákladů.

Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů.

 
Rok
Měsíc
Prům. roku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1998
66,9
67,3
67,5
67,7
67,7
68,0
69,3
69,1
69,2
69,1
68,9
68,8
68,3
1999
69,3
69,3
69,3
69,4
69,4
69,4
70,0
70,1
70,0
70,1
70,3
70,4
69,8
2000
71,6
71,8
71,8
71,7
71,8
72,3
72,7
72,8
72,8
73,0
73,1
73,2
72,4
2001
74,6
74,6
74,7
74,9
75,4
76,2
77,0
76,9
76,2
76,2
76,2
76,2
75,8
2002
77,5
77,5
77,5
77,5
77,4
77,1
77,5
77,4
77,0
76,7
76,6
76,7
77,2
2003
77,1
77,3
77,2
77,4
77,4
77,4
77,5
77,3
77,0
77,0
77,4
77,5
77,3
2004
78,9
79,1
79,1
79,1
79,5
79,6
79,9
79,9
79,2
79,6
79,6
79,6
79,4
2005
80,2
80,4
80,3
80,4
80,5
81,0
81,2
81,2
81,0
81,7
81,5
81,4
80,9
2006
82,6
82,6
82,6
82,6
83,0
83,2
83,6
83,8
83,2
82,7
82,7
82,8
83,0
2007
83,6
83,8
 84,1
84,7
85,0
85,2
85,6
85,9
 85,6
86,1
86,9
87,3
85,3
2008
89,9
90,2
90,1
90,4
90,8
91,0
91,5
91,4
91,2
91,2
90,7
90,5
90,7
2009
91,9
91,9
92,1
92,0
92,0
92,0
91,7
91,5
91,2
91,1
91,2
91,4
91,7
2010
92,5
92,5
92,7
93,1
93,2
93,2
93,5
93,2
93,0
92,8
93,0
93,5
93,0
2011
94,1
94,2
94,3
94,5
95,0
94,9
95,1
94,9
94,7
94,9
95,3
95,7
94,8
2012
97,4
97,7
97,8
97,8
98,0
98,2
98,1
98,0
97,9
98,2
97,9
98,0
97,9
2013
99,3
99,4
99,5
99,5
99,3
99,7
99,5
99,3
98,9
99,1
99,0
99,4
99,3
2014
99,5
99,6
99,6
99,6
99,7
99,7
100,0
99,9
99,6
99,8
99,5 99,5 99,7
2015 99,5 99,7 99,8 100,1 100,4 100,5 100,4 100,2 100,0 100,0 99,6 99,5 100,0
2016 100,1 100,2 100,1 100,7 100,5 100,6 100,9 100,8 100,5 100,8 101,2 101,5 100,7
2017 102,3 102,7 102,7 102,7 102,9 102,9 103,4 103,3 103,2 103,7 103,8 103,9 103,1
2018 104,5 104,5 104,4 104,7 105,2 105,6 105,8 105,9 105,6 106,0 105,9 106,0 105,3
2019 107,1 107,3 107,5 107,6 108,3 108,5 108,9 109,0 108,4 108,9 109,2 109,4 108,3
2020 111,0 111,3 111,2 111,0 111,4 112,1 112,6 112,6 111,9 112,1 112,1 111,9 111,8
2021 113,4 113,6 113,8 114,4 114,6 115,2 116,4 117,2 117,4 118,6 118,8 119,3 116,1
2022 124,6 126,2 128,3 130,6 132,9 135,0 136,8 137,4 138,5 136,5 138,1 138,1 133,6
2023 146,4 147,3