Inflace - druhy, definice, tabulky

 


Průměrná roční

míra inflace v roce 2016:

0,7 %

Inflace, míra inflace - Metodika
Časové řady
Animovaný graf - Míra inflace

 


1) Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.

Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, důchodů a pod.
 

Rok
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
4,7
1,8
0,1
2,8
1,9
2,5
2,8
6,3
1,0
1,5
1,9
3,3
1,4
0,4
0,3
0,7Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2000
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,9
3,1
3,3
3,6
3,8
3,9
2001
4,0
4,0
4,0
4,1
4,2
4,3
4,5
4,6
4,7
4,7
4,7
4,7
2002
4,6
4,6
4,6
4,5
4,3
3,9
3,5
3,1
2,7
2,4
2,1
1,8
2003
1,5
1,1
0,8
0,5
0,3
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
2004
0,3
0,5
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,2
2,5
2,7
2,8
2005
2,8
2,7
2,6
2,6
2,5
2,4
2,2
2,1
2,0
2,0
1,9
1,9
2006
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,7
2,6
2,5
2007
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,2
2,5
2,8
2008
3,4
3,9
4,3
4,7
5,0
5,4
5,8
6,1
6,4
6,6
6,5
6,3
2009
5,9
5,4
5,0
4,6
4,1
3,7
3,1
2,6
2,1
1,6
1,3
1,0
2010
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9
1,1
1,2
1,4
1,5
2011
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
1,8
1,9
1,9
1,9
2012
2,1
2,2
2,4
2,6
2,7
2,8
2,9
3,1
3,2
3,3
3,3
3,3
2013
3,2
3,0
2,8
2,7
2,5
2,3
2,2
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
2014
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5 0,4
2015 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
2016 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7

2) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku. Jedná se tedy o dosaženou cenovou úroveň, která vylučuje sezónní vlivy tím, že se porovnávají vždy stejné měsíce.

Tato míra inflace je vhodná ve vztahu ke stavovým veličinám, které měří změnu stavu mezi začátkem a koncem období bez ohledu na průběh vývoje během tohoto období. Bere se v úvahu při propočtech reálné úrokové míry, reálného zvýšení cen majetku, valorizací apod..
 

Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
7,4
7,3
6,8
6,7
6,3
6,8
9,4
9,9
10,3
10,2
10,1
10,0
1998
13,1
13,4
13,4
13,1
13,0
12,0
10,4
9,4
8,8
8,2
7,5
6,8
1999
3,5
2,8
2,5
2,5
2,4
2,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,9
2,5
2000
3,4
3,7
3,8
3,4
3,7
4,1
3,9
4,1
4,1
4,4
4,3
4,0
2001
4,2
4,0
4,1
4,6
5,0
5,5
5,9
5,5
4,7
4,4
4,2
4,1
2002
3,7
3,9
3,7
3,2
2,5
1,2
0,6
0,6
0,8
0,6
0,5
0,6
2003
-0,4
-0,4
-0,4
-0,1
0,0
0,3
-0,1
-0,1
0,0
0,4
1,0
1,0
2004
2,3
2,3
2,5
2,3
2,7
2,9
3,2
3,4
3,0
3,5
2,9
2,8
2005
1,7
1,7
1,5
1,6
1,3
1,8
1,7
1,7
2,2
2,6
2,4
2,2
2006
2,9
2,8
2,8
2,8
3,1
2,8
2,9
3,1
2,7
1,3
1,5
1,7
2007
1,3
1,5
1,9
2,5
2,4
2,5
2,3
2,4
2,8
4,0
5,0
5,4
2008
7,5
7,5
7,1
6,8
6,8
6,7
6,9
6,5
6,6
6,0
4,4
3,6
2009
2,2
2,0
2,3
1,8
1,3
1,2
0,3
0,2
0,0
-0,2
0,5
1,0
2010
0,7
0,6
0,7
1,1
1,2
1,2
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,3
2011
1,7
1,8
1,7
1,6
2,0
1,8
1,7
1,7
1,8
2,3
2,5
2,4
2012
3,5
3,7
3,8
3,5
3,2
3,5
3,1
3,3
3,4
3,4
2,7
2,4
2013
1,9
1,7
1,7
1,7
1,3
1,6
1,4
1,3
1,0
0,9
1,1
1,4
2014
0,2
0,2
0,2
0,1
0,4
0,0
0,5
0,6
0,7
0,7
0,6  0,1
2015 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1
2016 0,6 0,5 0,3 0,6 0,1 0,1 0,5 0,6 0,5 0,8 1,5 2,0

3) Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
 

Rok
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
1,2
0,3
0,1
0,6
0,1
1,2
3,5
0,7
0,6
0,4
0,4
0,5
1998
4,0
0,6
0,1
0,3
0,1
0,3
1,9
-0,2
0,1
-0,2
-0,2
-0,2
1999
0,8
0,0
-0,2
0,3
-0,1
0,2
0,8
0,1
-0,1
0,0
0,2
0,5
2000
1,7
0,2
0,0
-0,1
0,2
0,6
0,6
0,2
0,0
0,3
0,1
0,2
2001
1,9
0,0
0,1
0,4
0,6
1,0
1,0
-0,2
-0,7
0,0
-0,1
0,1
2002
1,5
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
-0,3
0,5
-0,2
-0,5
-0,3
-0,2
0,2
2003
0,6
0,2
-0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
-0,2
-0,5
0,1
0,5
0,2
2004
1,8
0,2
0,1
0,0
0,4
0,2
0,4
0,0
-0,8
0,5
-0,1
0,1
2005
0,7
0,2
-0,1
0,1
0,2
0,6
0,3
0,0
-0,3
0,9
-0,3
-0,1
2006
1,4
0,1
-0,1
0,1
0,5
0,3
0,4
0,2
-0,7
-0,5
-0,1
0,2
2007
1,0
0,3
0,3
0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
-0,3
0,6
0,9
0,5
2008
3,0
0,3
-0,1
0,4
0,5
0,2
0,5
-0,1
-0,2
0,0
-0,5
-0,3
2009
1,5
0,1
0,2
-0,1
0,0
0,0
-0,4
-0,2
-0,4
-0,2
0,2
0,2
2010
1,2
0,0
0,3
0,3
0,1
0,0
0,3
-0,3
-0,3
-0,2
0,2
0,5
2011
0,7
0,1
0,1
0,3
0,5
-0,2
0,3
-0,3
-0,2
0,3
0,4
0,4
2012
1,8
0,2
0,2
0,0
0,2
0,2
-0,1
-0,1
-0,1
0,2
-0,2
0,1
2013
1,3
0,1
0,1
0,1
-0,2
0,4
-0,2
-0,2
-0,4
0,2
-0,1
0,4
2014
0,1
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
-0,1
-0,2
0,2
-0,2 -0,1
2015 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 -0,1
2016 0,6 0,1 -0,1 0,6 -0,2 0,1 0,3 -0,2 -0,2 0,3 0,3 0,3

4 ) Bazické indexy - Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období (rok 2005=100) vyjadřuje změnu cenové hladiny sledovaného měsíce příslušného roku proti roku 2005 - viz následující tabulka.

Pomocí bazických indexů spotřebitelských cen k základnímu období (bází je rok 2005=100) jsou vypočítávány od ledna 2010 všechny indexy spotřebitelských cen sloužící k vyjadřování míry inflace za různá časová období. Při těchto výpočtech platí zásada, že míry inflace jsou vyjádřeny úhrnným indexem spotřebitelských cen za domácnosti celkem.

Tato míra inflace je využívána pro analýzu dlouhodobých podrobných trendů (časových řad) vývoje cenových hladin a životních nákladů.

Od ledna 2017 bude nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedojde k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

 
Rok
Měsíc
Prům. roku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1997
73,2
73,4
73,5
74,0
74,1
74,9
77,5
78,0
78,5
78,9
79,2
79,6
76,2
1998
82,7
83,2
83,4
83,7
83,7
84,0
85,6
85,4
85,5
85,4
85,1
85,0
84,4
1999
85,6
85,6
85,6
85,7
85,7
85,8
86,5
86,6
86,5
86,6
86,8
87,0
86,2
2000
88,5
88,7
88,7
88,6
88,7
89,3
89,8
90,0
90,0
90,2
90,3
90,5
89,4
2001
92,2
92,2
92,3
92,6
93,2
94,1
95,2
95,0
94,2
94,2
94,1
94,2
93,6
2002
95,7
95,8
95,8
95,7
95,6
95,3
95,8
95,6
95,1
94,8
94,6
94,8
95,4
2003
95,3
95,5
95,4
95,6
95,6
95,6
95,7
95,5
95,1
95,2
95,6
95,8
95,5
2004
97,5
97,7
97,7
97,7
98,2
98,4
98,7
98,7
97,9
98,4
98,4
98,4
98,1
2005
99,1
99,3
99,2
99,3
99,5
100,1
100,3
100,3
100,1
100,9
100,7
100,6
100,0
2006
102,0
102,1
102,0
102,1
102,6
102,8
103,3
103,5
102,8
102,2
102,2
102,3
102,5
2007
103,3
 103,6
 103,9
104,6 
105,0 
 105,3
105,8 
 106,1
 105,8
106,4 
 107,4
107,9 
105,4
2008
111,1
111,4
111,3
111,7
112,2
112,4
113,0
112,9
112,7
112,7
112,1
111,8
112,1
2009
113,5
113,6
113,8
113,7
113,7
113,7
113,3
113,1
112,7
112,5
112,7
112,9
113,3
2010
114,3
114,3
114,6
115,0
115,1
115,1
115,5
115,2
114,9
114,7
114,9
115,5
114,9
2011
116,3
116,4
116,5
116,8
117,4
117,2
117,5
117,2
117,0
117,3
117,8
118,3
117,1
2012
120,4
120,7
120,9
120,9
121,1
121,3
121,2
121,1
121,0
121,3
121,0
121,1
121,0
2013
122,7
122,8
122,9
123,0
122,7
123,2
122,9
122,7
122,2
122,4
122,3
122,8
122,7
2014
122,9
123,1
123,1
123,1
123,2
123,2
123,5
123,4
123,1
123,3
123,0 122,9 123,2
2015 123,0 123,2 123,3 123,7 124,1 124,2 124,1 123,8 123,6 123,6 123,1 123,0 123,6
2016 123,7 123,8 123,7 124,4 124,2 124,3 124,7 124,5 124,2 124,6 125,0 125,4 124,4