Inflace, spotřebitelské ceny

 

Míra inflace

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává. Nejčastěji se používají:

 
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  srpen 2023: 13,6 %
  Datum zveřejnění: 11.09.2023
 • Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.
  rok 2022: 15,1 %
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.
  srpen 2023: 8,5 %
  Datum zveřejnění: 11.09.2023
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
  srpen 2023: 0,2 %
  Datum zveřejnění: 11.09.2023
Nahrávám data grafu...
* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ