Inflace, spotřebitelské ceny

 

Míra inflace

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává. Nejčastěji se používají:

 
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  březen 2024: 7,1 %
  Datum zveřejnění: 10.04.2024
 • Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.
  rok 2023: 10,7 %
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.
  březen 2024: 2,0 %
  Datum zveřejnění: 10.04.2024
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
  březen 2024: 0,1 %
  Datum zveřejnění: 10.04.2024
Nahrávám data grafu...
* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.

Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ