Inflace, spotřebitelské ceny

 


Míra inflace

Při vyjadřování míry inflace pomocí indexu spotřebitelských cen jsou často uváděna různá čísla, která, i když rozdílná, jsou správná. Je třeba uvést jednoznačně období, za které je míra inflace uváděna, a základ, k němuž se vymezené období porovnává. Nejčastěji se používají:

 
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  únor 2018: 2,4 %
  Datum zveřejnění: 09.03.2018
 • Průměrná roční míra inflace – jedná se o hodnotu téhož ukazatele v prosinci daného roku.
  rok 2017: 2,5 %
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.
  únor 2018: 1,8 %
  Datum zveřejnění: 09.03.2018
 • Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny sledovaného měsíce proti předchozímu měsíci.
  únor 2018: 0,0 %
  Datum zveřejnění: 09.03.2018


Podrobné informace: Inflace – druhy, definice, tabulky