Vybrané ukazatele hospodářství - září, říjen 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

11.11.2010
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba již desátý měsíc po sobě meziročně vzrostla. Stavební výroba dále klesala. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo nižší než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen v říjnu proti září klesla, meziroční přírůstek cen se nezměnil. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil pod půl milionu, míra nezaměstnanosti se meziměsíčně i meziročně nezměnila.


***

ZÁŘÍ 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v září meziročně vyšší o 12,2 %. Celkové zvýšení ovlivnily shodně 2,6 p. b. výroba strojů a zařízení (růst výroby téměř o třetinu) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 14,4 %), dalšími 2,1 procentními body výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem výroby o 27,5 %. Opačným směrem působil nejvíce (-0,2 p. b.) pokles výroby nápojů o 9,3 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti srpnu o 1,1 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 14,9 %, z toho tržby z přímého vývozu o 20,6 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,3 % a to bylo o 2,4 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 1,2 %. Jejich průměrná mzda 24 116 Kč byla vyšší nominálně o 3,2 % a reálně o 1,2 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 14,6 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 16,3 %.

V lednu až září se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 9,9 %, v jednotlivých čtvrtletích byl meziroční přírůstek postupně 7,5 %, 11,9 % a ve 3. čtvrtletí 10,2 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 9,4 % a tržby z přímého vývozu o 16,0 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 5,9 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,6 % a reálně o 3,3 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v září meziročně opět klesla, tentokrát o 7,3 % (ve stálých cenách). Vliv poklesu výroby v inženýrském stavitelství o 17,2 % byl výrazně vyšší než vliv poklesu výroby v pozemním stavitelství o 1,7 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně nezměnila.

Bytová výstavba výrazně poklesla, zejména vlivem nízké výstavby bytových domů. Byla zahájena výstavba 2 436 bytů, což bylo o 36,7 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil o 8,9 % na 3 363 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 1,3 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 27 467 Kč a meziročně klesla o 0,2 %, její reálný pokles byl 2,2 %.

Za leden až září byla stavební výroba reálně o 9,4 % nižší než v prvých devíti měsících roku 2009. Po vysokém poklesu v 1. čtvrtletí o 21,4 % se v dalších čtvrtletích pokles zpomaloval na 7,2 %, resp. na 4,8 %. Za tři čtvrtletí se snížila výroba v inženýrském stavitelství o 6,1 % a v pozemním stavitelství o 11,0 %. Při poklesu počtu zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci o 4,0 % vzrostla jejich průměrná mzda nominálně o 3,1 % a reálně o 1,8 %. Počet zahájených bytů se snížil o 26,0 % a počet dokončených bytů o 8,8 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v září meziročně zvýšil o 17,7 %, dovoz rostl již sedmý měsíc rychleji, nyní o 21,8 % - vše v běžných cenách. Obchodní bilance v září skončila přebytkem 12,4 mld. Kč, který byl meziročně o 4,5 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 51,2 mld. Kč (o 7,5 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 38,8 mld. Kč, v září 2009 bylo pasívum o 12,0 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména poklesem přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky a zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 1,5 % a dovoz o 1,6 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 0,4 % a u dovozu o 0,2 %.

V prvých třech čtvrtletích vzrostl meziročně vývoz o 16,2 % a dovoz o 18,7 %. Přebytek obchodní bilance 98,8 mld. Kč byl o 17,1 mld. Kč nižší než v prvých devíti měsících roku 2009. Vývoj v jednotlivých čtvrtletích se vrátil k situaci před rokem 2009, tj. v jednotlivých čtvrtletích se postupně snižoval. Letos se přebytek mezi 1. a 2. čtvrtletím snížil ze 47,3 mld. Kč na 33,5 mld. Kč a ve 3. čtvrtletí dále na 18,0 mld. Kč. Zatímco v 1. čtvrtletí byl přebytek ještě vyšší než loni, v dalších dvou čtvrtletích byl již nižší, postupně o 10,8 mld. Kč a 19,7 mld. Kč.


ŘÍJEN 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v říjnu proti září klesla o 0,2 %, byl to letošní třetí meziměsíční pokles. Shodně klesly ceny zboží i ceny služeb. Nejvíce se snížily ceny v oddílech rekreace a kultura (snížení cen tuzemských dovolených s komplexními službami o 8,3 %), alkoholické nápoje a tabák a potraviny a nealkoholické nápoje (pokles cen ovoce o 4,8 % a zeleniny o 4,3 %). Naproti tomu vzrostly ceny v oddíle odívání a obuv (vyšší ceny nových modelů). Meziroční růst spotřebitelských cen byl stejný jako v září, tj. 2,0 %. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno 0,7 p.b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 4,0 %), dalšími 0,6 p.b. cenami v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,3 %) a 0,4 p.b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 4,5 %). Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v říjnu 1,2 % a byla o 0,1 p.b. vyšší než v září. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,7 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v říjnu meziročně zvýšil o 1,8 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,9 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v říjnu po zaokrouhlení meziměsíčně nezměnila a činila ke konci měsíce 8,5 %. Míry nezaměstnanosti mužů i žen klesly shodně o 0,1 p.b. na 7,2 %, resp. na 10,1 %. Proti konci října 2009 se míra registrované nezaměstnanosti také nezměnila. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce byl koncem října letos poprvé pod úrovní půl milionu (495,2 tis. osob) a byl o 5,3 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se snížil o 3,6 tis.osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,2 p.b. na 7,7 %, koncem října 2009 dosáhl 7,6 %. Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl o 1,4 tis. a činil 33,7 tisíc. Na jedno pracovní místo připadly koncem října 14,7 nezaměstnané osoby v porovnání s 13,9 uchazeči v říjnu 2009.


  • cvyb111110.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz