Vybrané ukazatele hospodářství - březen, duben 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

12.05.2010
Kód: r-1101-10
 
V březnu pokračoval meziroční růst průmyslové výroby, bylo to již čtvrtý měsíc po sobě. Naproti tomu stavební výroba zůstala i v březnu hluboko pod loňskou úrovní. Zahraniční obchod v březnu meziročně rostl, dovoz rychleji než vývoz. Obchodní bilance skončila v přebytku. V březnu bylo o jeden pracovní den více než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen se v dubnu meziměsíčně zvýšila, byla také vyšší než ve stejném měsíci roku 2009. Míra registrované nezaměstnanosti se v dubnu vlivem sezónních prací snížila.


***

BŘEZEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v březnu meziročně vyšší o 10,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 8,0 %. Celkové zvýšení ovlivnila 3,9 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby téměř o čtvrtinu), dalšími 1,3 p.b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst o 15,9 %) a 1,2 p.b. výroba pryžových a plastových výrobků (růst o 19,3 %). Proti růstu působila nejvíce (-0,4 p.b.) výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (pokles o 8,6 %) následovaná výrobou ostatních dopravních prostředků a zařízení a výrobou nábytku. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti únoru o 0,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se zvýšily meziročně o 5,0 %, z toho tržby z přímého vývozu o 9,9 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,2 %, v březnu 2009 to bylo o 2,2 p.b. méně.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 8,6 %. Jejich průměrná mzda 24 972 Kč byla vyšší nominálně o 7,4 % a reálně o 6,7 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 15,8 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 16,5 %.

V 1. čtvrtletí se proti stejnému období roku 2009 zvýšila průmyslová produkce o 7,5 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 2,5 % a tržby z přímého vývozu o 8,2 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 11,0 %, průměrná měsíční mzda ve výši 23 788 Kč vzrostla nominálně o 5,8 % a reálně o 5,1 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v březnu meziročně klesla o 18,3 % (ve stálých cenách), po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 19,2 %. Zatímco v inženýrském stavebnictví výroba klesla o 11,1 %, pozemní stavitelství snížilo produkci o výrazných 20,7 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila meziměsíčně o 4,8 %.

Byla zahájena výstavba 2 368 bytů, což bylo téměř o čtvrtinu méně než před rokem, počet dokončených bytů také poklesl, ale pouze o 1,4 % na 2 885 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 5,6 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 27 117 Kč a meziročně vzrostla o 3,4 %, její reálný růst byl 2,7 %.

Za 1. čtvrtletí byla stavební výroba meziročně reálně nižší o výrazných 22,0 %, v tom v inženýrském stavitelství o 6,4 % a v pozemním stavitelství o 26,9 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 7,1 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 2,5 % a reálně o 1,8 % a činila 25 070 Kč. Počet zahájených bytů se snížil o 28,1 %, zatímco počet dokončených bytů pouze o 1,2 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 1

Vývoz pokračoval v březnu již pátý měsíc po sobě v meziročním růstu (o 12,7 %), který byl letos poprvé nižší než růst dovozu (o 15,8 %) - vše v běžných cenách. Obchodní bilance skončila přebytkem 18,3 mld. Kč, který byl meziročně o 2,7 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 50,2 mld. Kč (o 0,8 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 31,9 mld. Kč, v březnu 2009 bylo pasívum o 3,5 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo ovlivněno zejména poklesem přebytku v obchodě s polotovary a materiály a růstem deficitu obchodu s minerálními palivy. Naopak se zlepšila obchodní bilance mj. v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím a stroji a dopravními prostředky. Po sezónním očištění se meziměsíčně vývoz zvýšil o 5,2 % a dovoz o 4,3 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,8 % a u dovozu o 1,7 %.

V 1. čtvrtletí vzrostl vývoz o 10,7 % a dovoz o 8,8 %. Reálně se meziročně zvýšil vývoz přibližně o 19 % a dovoz zhruba o 16 %. Přebytek obchodní bilance 47,3 mld. Kč byl meziročně vyšší o 13,0 mld. Kč.


DUBEN 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Spotřebitelské ceny úhrnem se v dubnu proti březnu zvýšily o 0,3 %, v tom ceny zboží vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddíle odívání a obuvi o 1,3 % vlivem nových sezónních modelů a v oddíle doprava o 1,0 % (zvýšení cen pohonných hmot). Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 1,1 % (o 0,4 p. b. více než v březnu 2010). Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava (vliv 0,5 p.b., růst cen o 4,1 %), dalšími 0,4 p.b. přispěly ceny v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 1,5 %) a 0,3 p. b. alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 3,9 %). Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,1 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 0,3 % a ceny služeb o 2,1 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v dubnu 0,6 % a byla o 0,1 p.b. nižší než v březnu 2010. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 0,8 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v dubnu meziročně zvýšil o 0,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,5 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v dubnu 2010 snížila meziměsíčně o 0,5 p.b. a činila ke konci měsíce 9,2 %. Míra nezaměstnanosti žen se snížila o 0,3 p.b. na 10,1 % a mužů o 0,8 p.b. na 8,4 %. Byl to již letošní druhý pokles, zatímco v loňském roce klesla míra nezaměstnanosti pouze v říjnu. Proti konci dubna 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší o 1,3 p.b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem dubna 540,1 tisíce a byl o 32,7 tis. nižší než před měsícem, proti konci dubna minulého roku se zvýšil o 83,4 tis.osob, tj o 18,3 %. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci nezměnil a již čtvrtý měsíc činil 6,1 %, koncem dubna 2009 dosáhl 5,9 %. Růst počtu volných pracovních míst v letošním roce se v dubnu přerušil, proti březnu bylo o 0,3 tis. pracovních míst méně (32,9 tis.). Na jedno pracovní místo připadly koncem dubna 16,4 nezaměstnané osoby v porovnání s 9,0 uchazeči v dubnu 2009.

____________________________________________

1 Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.  • cvyb051210.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz