Vybrané ukazatele hospodářství - říjen, listopad 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

13.12.2010
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba již jedenáctý měsíc po sobě meziročně vzrostla, tempo růstu se však zpomalilo. Stavební výroba dále klesala, její pokles se zmírnil. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo nižší než před rokem. Říjen měl o jeden pracovní den méně než loni.
Hladina spotřebitelských cen v listopadu proti říjnu vzrostla, meziroční přírůstek cen se již třetí měsíc po sobě nezměnil. Počet registrovaných nezaměstnaných se po měsíci vrátil nad půl milionu, míra nezaměstnanosti se meziměsíčně nepatrně zvýšila a meziročně se nezměnila.


***

ŘÍJEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v říjnu meziročně vyšší o 6,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 9,6 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 1,6 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 9,3 %), dalšími 1,4 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem výroby o 18,1 % a dalším 1,0 p. b. výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (růst výroby o 26,3 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,2 p. b.) pokles výroby potravinářských výrobků o 4,9 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se snížila proti září o 0,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 7,8 %, z toho tržby z přímého vývozu o 12,5 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,8 % a to bylo o 2,1 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 1,3 %. Jejich průměrná mzda 24 767 Kč byla vyšší nominálně o 2,4 % a reálně o 0,4 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 12,6 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 11,5 %.

V lednu až říjnu se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 9,7 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 9,3 % a tržby z přímého vývozu o 15,7 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 5,5 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,3 % a reálně o 3,0 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v říjnu meziročně opět klesla, tentokrát o 1,4 % (ve stálých cenách); po očištění od vlivu počtu pracovních dní se snížila pouze o 0,2 %. Růst výroby v pozemním stavitelství o 2,3 % nedokázal nahradit pokles produkce v inženýrském stavitelství o 7,4 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně zvýšila o 1,2 %.

Byla zahájena výstavba 2 023 bytů, což bylo o 25,4 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se zvýšil o 11,5 % na 3 495 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 0,4 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 29 194 Kč a meziročně vzrostla o 7,8 %, její reálný růst byl 5,7 %.

Za leden až říjen byla stavební výroba reálně o 8,1 % nižší než v prvních deseti měsících předchozího roku, z toho v inženýrském stavitelství klesla o 6,1 % a v pozemním stavitelství o 9,1 %. Při poklesu počtu zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci o 3,6 % vzrostla jejich průměrná mzda nominálně o 3,5 % a reálně o 2,2 %. Počet zahájených bytů se snížil o 26,0 % a počet dokončených bytů o 6,6 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v říjnu meziročně zvýšil o 17,2 %, dovoz rostl již osmý měsíc rychleji, nyní vzrostl o 19,4 % - vše v běžných cenách. Obchodní bilance v říjnu skončila přebytkem 15,3 mld. Kč, který byl meziročně o 1,1 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 58,2 mld. Kč (o 11,4 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 42,9 mld. Kč, v říjnu 2009 bylo pasívum o 12,5 mld. Kč lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 3,1 % a dovoz se snížil o 0,1 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 1,2 % a u dovozu o 0,1 %.

V lednu až říjnu vzrostl meziročně vývoz o 16,0 % a dovoz o 18,6 %. Přebytek obchodní bilance 111,6 mld. Kč byl o 20,8 mld. Kč nižší než v prvních deseti měsících roku 2009.


LISTOPAD 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v listopadu proti říjnu vzrostla o 0,2 %. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,5 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,2 %. Nejvíce se zvýšily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (zejména zvýšení cen zeleniny o 7,5 %, ovoce o 4,8 % a pekárenských výrobků a obilovin o 3,1 %). Opačný vliv měl sezónní pokles cen tuzemských rekreací o 8,1 %, zahraničních rekreací o 2,4 % a lázeňských pobytů o 5,2 %. Meziroční růst spotřebitelských cen byl stejný jako v předchozích dvou měsících, tj. 2,0 %. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno 0,9 p. b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 5,2 %), dalšími 0,6 p. b. cenami v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,3 %) a 0,4 p. b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 4,9 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v listopadu 1,4 % a byla o 0,2 p. b. vyšší než v říjnu. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,9 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v listopadu meziročně zvýšil o 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,9 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v listopadu meziměsíčně zvýšila o 0,1 p. b. a činila ke konci měsíce 8,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů vzrostla o 0,2 p. b. na 7,4 %, u žen zůstala na 10,1 %. Proti konci listopadu 2009 se míra registrované nezaměstnanosti nezměnila, stejně jako tomu bylo v říjnu. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem listopadu vrátil nad půl milionu (506,6 tis. osob) a byl o 11,5 tis. vyšší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se snížil o 2,3 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,6 p. b. na 7,1 %, což se shodovalo s koncem listopadu 2009. Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl o 1,3 tis. a činil 32,3 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem listopadu 15,7 nezaměstnaných osob v porovnání s 15,5 uchazeči v listopadu 2009.


  • cvyb121310.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz