Vybrané ukazatele hospodářství - červen, červenec 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

11.08.2010
Kód: r-1101-10
 
V červnu pokračoval již sedmý měsíc po sobě meziroční růst průmyslové výroby. Stavební výroba se vrátila k letošnímu poklesu, který byl přerušen pouze v květnu. Dovoz se zvýšil meziročně podstatně více než dovoz, přebytek obchodní bilance byl nižší než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen v červenci vzrostla, meziroční přírůstek cen zrychlil. V prvním prázdninovém měsíci začal sezónní růst registrované nezaměstnanosti.


***

ČERVEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v červnu meziročně vyšší o 9,7 %. Celkové zvýšení ovlivnila 2,9 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 17,3 %), dalšími 1,6 p.b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst o 21,5 %) a 1,2 p. b. výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (růst o 38,1 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,2 p.b.) pokles výroby nábytku o 13,2 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti květnu o 0,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 12,0 %, z toho tržby z přímého vývozu o 17,3 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,2 %, v červnu 2009 to bylo o 2,3 p.b. méně.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 3,4 %. Jejich průměrná mzda 24 562 Kč byla vyšší nominálně o 4,3 % a reálně o 3,1 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 12,3 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 6,4 %.

V 1. pololetí se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 9,9 %, růst se zrychloval ze 7,5 % v 1.čtvrtletí na 12,3 % ve 2. čtvrtletí. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 7,9 % a tržby z přímého vývozu o 14,3 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 8,0 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 5,2 % a reálně o 4,3 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v červnu meziročně klesla o 4,7 % (ve stálých cenách) a nepotvrdila tak růst z předchozího měsíce. Výroba klesla v pozemním i inženýrském stavitelství (o 5,5 %, resp. 3,2 %). Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila meziměsíčně o 0,4 %.

Bytová výstavba výrazně poklesla, zejména vlivem nízké výstavby bytových domů. Byla zahájena výstavba 2 448 bytů, což bylo o 31,8 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil o 41,2 % na 1 539 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 3,4 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 27 936 Kč a meziročně vzrostla o 4,3 %, její reálný růst byl 3,1 %.

Za 1. pololetí byla stavební výroba reálně o 12,2 % nižší než před rokem, z toho v 1. čtvrtletí klesla o 21,4 % a ve 2. čtvrtletí 6,3 %. V inženýrském stavitelství byla pololetní výroba nižší o 14,6 % a v pozemním stavitelství o 6,7 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 5,0 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 2,8 % a reálně o 1,9 %. Počet zahájených bytů se snížil o 22,5 % a počet dokončených bytů o 5,6 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 1

Vývoz se v červnu meziročně zvýšil téměř o pětinu (19,7 %), dovoz rostl rychleji, o 28,0 % - vše v běžných cenách. Červnová obchodní bilance končila přebytkem od roku 2004, letošní přebytek 10,4 mld. Kč byl však meziročně o 9,9 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 51,6 mld. Kč (o 10,3 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 41,1 mld. Kč, v červnu 2009 bylo pasívum o 20,2 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy a poklesem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 3,8 % a dovoz o 5,7 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 2,0 % a u dovozu o 2,8 %.

V 1. pololetí vzrostl meziročně vývoz o 15,0 % a dovoz o 15,8 % (reálně vzrostl vývoz o více než 19 % a dovoz o necelých 19 %). Přebytek obchodní bilance 83,2 mld. Kč byl o 3,4 mld. Kč vyšší než v 1. pololetí 2009. V 1. čtvrtletí se zvýšil vývoz o 10,9 % a dovoz o 9,2 %, ve 2. čtvrtletí bylo zvýšení 19,0 %, resp. 22,5 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl v 1. čtvrtletí 46,0 mld. Kč, ve 2. čtvrtletí 37,2 mld. Kč. Zatímco v 1. čtvrtletí byl přebytek meziročně vyšší o 11,7 mld. Kč, ve 2. čtvrtletí byl zejména vlivem červnových výsledků nižší o 8,3 mld. Kč.


ČERVENEC 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen se v červenci proti červnu zvýšila o 0,3 %, v tom ceny zboží o 0,1 % a ceny služeb o 0,7 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddíle rekreace a kultura (růst sezónních cen dovolených s komplexními službami o 12,9 %) a v oddíle alkoholické nápoje a tabák (ceny piva vzrostly o 3,5 %). Shodně o 0,5 % vzrostly ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a v oddíle zdraví. Naproti tomu klesly zejména ceny oděvů a obuvi. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 1,9 % (o 0,7 p. b. více než v červnu 2010). Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno shodně 0,6 p.b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 3,3 %) a v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,2 %). Dalšími 0,5 p.b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 5,7 %). Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,2 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v červenci 0,8 % a byla o 0,2 p.b. vyšší než v červnu. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,0 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v červenci meziročně zvýšil o 1,6 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,7 %).

NEZAMĚSTNANOST

Po čtyřech měsících poklesu začala v prvním měsíci prázdnin nezaměstnanost sezónně stoupat, mj. vlivem rostoucího počtu nezaměstnaných absolventů škol. Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v červenci 2010 zvýšila meziměsíčně o 0,2 p.b. a činila ke konci měsíce 8,7 %. Míra nezaměstnanosti žen vzrostla o 0,4 p.b. na 10,3 %, u mužů se snížila o 0,1 p.b. na 7,4 %. Proti konci července 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší o 0,3 p.b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce byl koncem července 505,3 tisíce a byl o 4,8 tis. vyšší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 20,0 tis.osob, tj o 4,1 %. Při růstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,1 p.b. na 4,9 %, koncem července 2009 dosáhl 4,4 %. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně nepatrně zvýšil (o 0,6 tis) a v letošním roce kolísá kolem 33 tisíc. Na jedno pracovní místo připadly koncem července 15,1 nezaměstnané osoby v porovnání s 11,6 uchazeči v červenci 2009.

______________________________

1 Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.  • cvyb081110.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz