Vybrané ukazatele hospodářství - listopad, prosinec 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

13.12.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba v listopadu meziročně vzrostla, stavební výroba zpomalila svůj pokles. Vývoz rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance se meziročně zvýšilo.
Hladina spotřebitelských cen v prosinci proti listopadu vzrostla, meziroční růst cen zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se v prosinci zvýšil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně vzrostla, meziročně klesla.

LISTOPAD 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v listopadu meziročně reálně vyšší o 5,4 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 3,2 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 17,7 %), dalším 1,0 p.b. výroba strojů a zařízení (růst výroby o 12,9 %) a 0,9 p.b. přispěla výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizace (růst výroby o 10,2 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,9 p.b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 21,8 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně zvýšila o 2,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 6,6 %. Tržby z přímého vývozu se zvýšily o 15,0 %, domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků poklesly o 0,7 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,2 %, což bylo o 3,7 p.b. více než před rokem.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích se meziročně zvýšila o 4,0 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí vzrostla o 10,6 %, zatímco hodnota tuzemských zakázek klesla o 6,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,7 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 29 501 Kč vzrostla o 2,2 %, reálně poklesla o 0,3 %.

V lednu až listopadu proti stejnému období roku 2010 vzrostla průmyslová produkce o 7,3 %. Tržby z průmyslové činnosti se zvýšily v běžných cenách o 7,6 %, tržby z přímého vývozu o 16,6 %, domácí tržby se nezměnily. Hodnota nových zakázek vzrostla o 5,9 %, z toho zakázek ze zahraničí o 12,2 %; hodnota tuzemských zakázek klesla o 4,0 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 3,1 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 3,6 % a reálně o 1,7 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v listopadu meziročně reálně klesla o 2,3 %. Pozemní stavitelství zvýšilo produkci o 2,8 %, inženýrské stavitelství ji snížilo o 11,8 %. Produkce očištěná od sezónních vlivů meziměsíčně vzrostla o 2,1 %.

Byla zahájena výstavba 1 759 bytů, což představovalo meziroční pokles o 10,8 %. Počet dokončených bytů se meziročně snížil o 34,2 % na 2 917 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 8,8 %. Jejich průměrná měsíční nominální mzda ve výši 33 322 Kč vzrostla o 2,9 %, reálně o 0,4 %.

Za leden až listopad byla stavební výroba oproti stejnému období předchozího roku reálně nižší o 4,8 %. Produkce klesla v pozemním stavitelství o 1,9 %, v inženýrském stavitelství o více než desetinu (o 10,5 %). Snížil se počet bytů zahájených (o 1,3 %) i dokončených (o 23,9 %). V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 5,7 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,6 %, reálně klesla o 0,3 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v listopadu meziročně zvýšil o 9,6 %, dovoz o 6,3 %. Obchodní bilance v listopadu skončila přebytkem 18,4 mld. Kč, který byl meziročně o 8,5 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 62,4 mld. Kč (o 5,5 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 se pasivní saldo zlepšilo o 3,0 mld. Kč oproti listopadu 2010 na 44,0 mld. Kč. Listopadové saldo zahraničního obchodu kladně ovlivnil zejména růst přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 0,6 % a dovoz o 2,7 %.

V lednu až listopadu vzrostl meziročně vývoz o 13,4 % a dovoz o 11,5 %. Přebytek obchodní bilance 178,5 mld. Kč byl meziročně vyšší o 57,3 mld. Kč.


PROSINEC 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v prosinci proti listopadu vzrostla o 0,4 %. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,5 % a ceny služeb o 0,4 %. Největší nárůst cen zaznamenaly oddíly zdraví (o 2,9 %), potraviny a nealkoholické nápoje (o 2,0 %) a bydlení, voda, energie a paliva (o 0,5 %). Naopak nejvíce se snížily ceny v oddílu odívání a obuv (o 1,8 %) a alkoholické nápoje, tabák (o 0,6 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 2,4 % (v listopadu o 2,5 %), v domácnostech důchodců o 3,7 %. Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech bydlení, voda, energie a paliva (o 1,0 p.b., růst cen o 3,9 %), potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,9 p.b., růst cen o 5,3 %) a doprava (o 0,3 p.b., růst cen o 2,9 %).
Čtvrtletně vykázaly průměrné hladiny spotřebitelských cen meziroční růsty o 1,7 % v 1. čtvrtletí, shodně o 1,8 % ve 2. i 3. čtvrtletí a o 2,4 % ve 4. čtvrtletí. Z toho administrativně regulované ceny vzrostly v 1. čtvrtletí o 4,3 %, v dalších čtvrtletích postupně o 4,0 %, 4,5 % a 6,0 %. Tržní ceny byly v prvních dvou čtvrtletích roku 2011 vyšší o 1,3 %, ve 3. čtvrtletí o 1,2 % a ve 4. čtvrtletí o 1,7 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, zůstala i v prosinci na 1,9 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců byly vyšší o 3,0 %.
Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů klesl v prosinci meziročně na 2,8 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu podle Eurostatu činil 2,8 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v prosinci meziměsíčně zvýšila o 0,6 p.b. a činila ke konci měsíce 8,6 %. Míra nezaměstnanosti vzrostla u mužů o 0,8 p.b. na 7,7 %, u žen o 0,3 p.b. na 9,8 %. Proti konci prosince 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti nižší o 1,0 p.b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce koncem prosince vzrostl na 508,5 tis. osob. Ve srovnání s listopadem se zvýšil o 32,0 tis. a proti prosinci 2010 klesl o 53,1 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,5 p.b. na 6,6 % (koncem prosince 2010 byl tento podíl 6,3 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně klesl, meziročně však vzrostl a činil 35,8 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem prosince 14,2 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční zhoršení a výraznější meziroční zlepšení, ovšem s přetrvávajícími regionálními disparitami.

V 1. až 4. čtvrtletí 2011 činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 8,6%, z toho v 1. čtvrtletí 9,6 %, ve 2. čtvrtletí 8,5 % a ve 3. i ve 4. čtvrtletí shodně 8,1 %.

_______________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.  • cvyb011112.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz