Vybrané ukazatele hospodářství - únor, březen 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

15.03.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová i stavební výroba nadále meziročně rostly. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo nižší než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen v březnu proti únoru nepatrně vzrostla, meziroční růst cen zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.


***

ÚNOR 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v únoru meziročně vyšší o 13,0 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 4,7 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů a dalšími 2,0 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (obě odvětví shodně zvýšila výrobu o 26,2 %), 1,5 p. b. přispěla výroba strojů a zařízení (růst výroby téměř o pětinu). Opačným směrem působil nejvíce (-0,4 p. b.) pokles v odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení o 9,7 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti lednu 2011 o 0,2 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 12,3 %. Rychlejší růst tržeb z přímého vývozu o 21,5 % znamenal, že domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků vzrostly pouze o 4,5 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,6 % a to bylo o 3,7 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 3,5 %. Jejich průměrná mzda 23 552 Kč byla nominálně vyšší o 4,0 %, reálně vzrostla o 2,2 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 12,5 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 18,2 % a tuzemských zakázek o 3,0 %.

V lednu až únoru se proti stejnému období roku 2010 zvýšila průmyslová produkce o 14,7 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 14,1 % a tržby z přímého vývozu o 23,2 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 4,0 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,0 % a reálně o 2,2 %.


STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v únoru meziročně reálně vzrostla o 5,6 %, nicméně oproti únoru 2009 stále zaostávala téměř o pětinu. Pozemní stavitelství zvýšilo produkci o 11,0 %, inženýrské stavitelství ji naopak snížilo o 7,1 %. Výsledky ovlivnila hlavně nízká srovnávací základna minulého roku. Produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně zvýšila o 1,1 %.

Byla zahájena výstavba 2 095 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 14,5 %, naopak počet dokončených bytů se snížil o více než třetinu na 2 138 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců 1 v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 1,9 %. Jejich průměrná mzda 25 153 Kč byla vyšší nominálně o 3,1 % a reálně o 1,3 %.

Za leden až únor byla stavební výroba meziročně reálně vyšší o 6,9 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 1,9 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 2,7 % a reálně o 0,9 %. Počet zahájených bytů se zvýšil o 10,5 %, zatímco počet dokončených bytů klesl o 34,1 %.


ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v únoru meziročně zvýšil o 18,4 %, dovoz rostl již dvanáctý měsíc rychleji, nyní o 20,5 % - vše v běžných cenách. Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna února 2010. Obchodní bilance v únoru skončila přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,9 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 53,2 mld. Kč (o 7,1 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 39,5 mld. Kč (v únoru 2010 bylo pasívum o 8,0 mld. Kč lepší). Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz i dovoz: vývoz o 2,1 %, dovoz o 2,3 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 0,4 % a u dovozu o 1,0 %.

V lednu až únoru vzrostl vývoz o 23,3 % a dovoz o 25,1 %. Přebytek obchodní bilance 31,2 mld. Kč byl meziročně vyšší o 1,2 mld. Kč.


BŘEZEN 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v březnu proti únoru vzrostla o 0,1 %. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddílech doprava (o 0,8 %, z toho pohonné hmoty zdražily o 2,6 %) a odívání a obuv (o 1,5 %). Naopak největší pokles cen zaznamenal oddíl rekreace a kultura (o 1,0 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,7 % (proti únoru byl růst o 0,1 procentního bodu pomalejší). Na zvýšení cenové hladiny působil shodně 0,6 p. b. růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 3,7 %) a bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,4 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, zůstala i v březnu na úrovni 1,7 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 2,7 %.

Spotřebitelské ceny vzrostly v 1. čtvrtletí 2011 proti 1. čtvrtletí 2010 o 1,7 %. Růst administrativních (regulovaných) cen dosáhl 4,3 % a průměrná výše tržních cen vzrostla o 1,3 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů činil v březnu meziročně již třetí měsíc po sobě 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,6 %).


NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v březnu meziměsíčně snížila o 0,4 procentního bodu a činila ke konci měsíce 9,2 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,4 p. b. na 8,6 %, u žen klesla o 0,3 p. b. na 10,0 %. Proti konci března 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,5 p. b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem března snížil (547,8 tis. osob) a byl o 19,1 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku byl nižší o 25,1 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,1 p. b. na 6,2 % (koncem března 2010 byl 6,1 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně vzrostl a činil 33,9 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem března 16,1 nezaměstnaných osob – tento údaj meziměsíčně i meziročně klesl (o 1,5 p. b., resp. o 1,1 p. b.).

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v 1. čtvrtletí 2011 byla 9,6 % a snížila se proti stejnému období loňského roku o 0,2 p. b.

_______________________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.  • cvyb041311.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz