Vybrané ukazatele hospodářství - leden, únor 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

11.03.2010
Kód: r-1101-10
 
V lednu se průmyslová výroba meziročně zvýšila, bylo to již druhý měsíc po sobě. Stavební výroba se vlivem nepříznivého počasí propadla. Zahraniční obchod začal rok 2010 meziročním růstem vývozu i dovozu. Obchodní bilance skončila v přebytku. V lednu bylo o jeden pracovní den méně než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen se v únoru meziměsíčně nezměnila, byla vyšší než před rokem. Míra registrované nezaměstnanosti i počet registrovaných uchazečů o práci se zvýšily opět na rekordní úroveň.


***

LEDEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v lednu meziročně vyšší o 5,3 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 8,0 %). Výsledky byly ovlivněny mj. nízkou srovnávací základnou z ledna 2009, kdy propad průmyslové produkce dosáhl svého dna. Celkové zvýšení ovlivnila 6,3 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o více než polovinu), dalšími 0,9 p.b. výroba pryžových a plastových výrobků (růst o 15,6 %) a 0,6 p.b. výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství (růst o 13,8 %). Proti růstu působila nejvíce (-0,7 p.b.) výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (pokles o 16,4 %) následovaná výrobou strojů a zařízení a výrobou elektrických zařízení. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti prosinci o 3,0 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se zvýšily meziročně o 0,3 %, z toho tržby z přímého vývozu o 8,1 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 47,7 %, v lednu 2009 to bylo o 3,4 p.b. méně.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 13,1 %. Jejich průměrná mzda 23 671 Kč byla vyšší nominálně o 4,2 % a reálně o 3,5 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 3,7 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 6,8 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v lednu meziročně klesla o více než čtvrtinu (ve stálých cenách o 25,6 %), po vyloučení vlivu počtu pracovních dní o 24,6 %. Na výrazném propadu se podílelo mj. lednové počasí, které bylo chladnější než v předchozích letech s vyšším množstvím sněhových srážek. Ubyly také nové stavební zakázky. Zatímco v inženýrském stavebnictví výroba klesla pouze nepatrně (o 0,2 %), pozemní stavitelství snížilo produkci téměř o třetinu. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se snížila meziměsíčně reálně o 22,0 %.

Byla zahájena výstavba 2 075 bytů, což bylo o 28,3 % méně než před rokem, o 6,0 % se snížil i počet dokončených bytů na 3 087.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 7,8 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 24 134 Kč a meziročně klesla o 0,3 %, její reálný pokles byl 1,0 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

V prvním měsíci roku 2010 pokračoval vývoz v meziročním růstu z konce minulého roku (o 9,1 %), dovoz vzrostl poprvé od září 2008 (o 3,5 %) - vše v běžných cenách. Růst byl ovlivněn nižší srovnávací základnou z ledna 2009, kdy se vývoz i dovoz snížily meziročně přibližně o čtvrtinu. Obchodní bilance skončila přebytkem 13,1 mld. Kč, který byl meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 46,6 mld. Kč (o 1,8 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 33,5 mld. Kč, v lednu 2009 bylo pasívum o 7,4 mld. horší. Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky a dále zlepšením bilance v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím, s minerálními palivy, chemickými výrobky a se surovinami. Naopak se zhoršila obchodní bilance v obchodě s polotovary a materiály a nepatrně také v obchodě s nápoji a tabákem a s potravinami a živými zvířaty. Po sezónním očištění se meziměsíčně vývoz zvýšil o 7,2 % a dovoz o 7,8 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 2,4 % a u dovozu o 2,5 %.


ÚNOR 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Spotřebitelské ceny úhrnem se v únoru proti lednu nezměnily, v tom ceny zboží klesly o 0,1 % a ceny služeb vzrostly o 0,3 %. Zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,4 %), rekreace a kultura (o 0,6 %) bylo kompenzováno snížením cen v oddílech doprava, odívání a obuv (shodně o 0,7 %). Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 0,6 % (o 0,1 p.b. méně než v lednu 2010). Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava (vliv 0,5 p.b., růst cen o 4,1 %) a shodně 0,3 p.b. v oddílech bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 1,1 %) a alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 4,3 %). Protichůdně působily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (vliv −0,4 p.b., pokles cen o 2,5 %). Ceny zboží úhrnem se snížily o 0,5 % a ceny služeb vzrostly o 2,4 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v únoru 0,8 % a byla o 0,1 p.b. nižší než v lednu 2010. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,1 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v únoru meziročně zvýšil o 0,4 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 0,9 %).

NEZAMĚSTNANOST

Růst míry registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se zpomalil, meziměsíčně se zvýšila pouze o 0,1 p.b. a přiblížila se těsně k desetiprocentní hranici (9,9 %). Míra nezaměstnanosti žen zůstala na 10,6 %, u mužů se zvýšila o 0,2 p.b. na 9,5 %. Proti konci února 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší o 2,5 procentního bodu. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce vzrostl na rekordních 583,1 tis.osob, jeho meziměsíční přírůstek činil 8,9 tis. osob, meziročně byl celkový počet uchazečů vyšší o 154,3 tis. osob, tj. o 36,0 %. Podíl nezaměstnaných absolventů a mladistvých na celkovém počtu nezaměstnaných se proti předchozímu měsíci stejně jako proti konci února 2009 nezměnil a zůstal na 6,1 %. Počet volných pracovních míst pokračoval druhý měsíc v nepatrném růstu, koncem února dosáhl 32,1 tisíce. Na jedno pracovní místo připadlo 18,2 nezaměstnaných osob v porovnání s 6,6 uchazeči koncem února 2009.


  • cvyb031110.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz