Vybrané ukazatele hospodářství - leden, únor 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

11.02.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová výroba zahájila rok 2011 výrazným meziročním růstem. Stavební výroba po roce poklesů meziročně vzrostla. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo vyšší než před rokem. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku měl leden o 1 pracovní den více.
Hladina spotřebitelských cen v únoru proti lednu nepatrně vzrostla, meziroční růst cen zrychlil. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.

***

LEDEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v lednu meziročně vyšší o 16,9 % a přiblížila se úrovni ledna 2007. Po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 14,1 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 6,1 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o více než třetinu), dalšími 2,0 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků s růstem výroby o 26,4 % a 1,7 p. b. výroba elektrických zařízení (růst výroby téměř o třetinu). Opačným směrem působil nejvíce (-0,9 p. b.) pokles v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 5,9 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti prosinci 2010 o 3,4 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 18,1 %. Rychlejší růst tržeb z přímého vývozu o 20,1 % znamenal, že domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků vzrostly o 16,6 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 43,6 % a to bylo o 0,7 p. b. více než před rokem .

Průměrný počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 4,1 %. Jejich průměrná mzda 24 399 Kč byla nominálně vyšší o 4,0 %, reálně vzrostla o 2,3 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 19,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 25,5 % a tuzemských zakázek o 9,2 %.


STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v lednu meziročně reálně vzrostla o 8,3 % ; po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 6,9 %. Pozemní stavitelství zvýšilo produkci o 8,7 %, inženýrské stavitelství o 7,0 %. Výsledky ovlivnila hlavně nízká srovnávací základna minulého roku, způsobená mimo jiné i horším počasím. Produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně snížila o 0,9 %.

Byla zahájena výstavba 2 220 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 7,0 %, naopak počet dokončených bytů se snížil o více než třetinu na 2 026 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců 1 v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 1,8 %. Jejich průměrná mzda 25 026 Kč byla vyšší nominálně o 2,4 % a reálně o 0,7 %.


ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v lednu meziročně zvýšil o 28,4 %, dovoz rostl již jedenáctý měsíc rychleji, nyní o 30,9 % - vše v běžných cenách. Výsledky ovlivnila nízká srovnávací základna ledna 2010 (nejnižší měsíční hodnoty vývozu i dovozu roku 2010). Obchodní bilance v lednu skončila přebytkem 15,7 mld. Kč, který byl meziročně o 0,4 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 58,7 mld. Kč (o 9,9 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 43,0 mld. Kč (v lednu 2010 bylo pasívum o 9,5 mld. Kč lepší). Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz i dovoz: vývoz o 5,2 %, dovoz o 6,0 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 3,4 % a u dovozu o 2,7 %.ÚNOR 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v únoru proti lednu vzrostla o 0,1 %. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,1 % a ceny služeb o 0,2 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddílech: alkoholické nápoje, tabák (o 0,6 %), potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví a rekreace a kultura (vše shodně o 0,3 %). Naopak největší pokles cen zaznamenal oddíl odívání a obuv (o 0,8 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,8 % (proti lednu byl růst o 0,1 procentního bodu rychlejší). Na zvýšení cenové hladiny působil 0,7 p. b. růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 4,2 %) a 0,6 p. b. bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,4 %). Dalšími 0,4 p. b. přispěl růst cen alkoholických nápojů a tabáku (o 4,0 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v únoru 1,7 % a byla o 0,1 p. b. vyšší než v lednu. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 2,5 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR v únoru podle předběžných výpočtů meziročně byl stejně jako v lednu 1,9 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,4 %).


NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v únoru meziměsíčně nepatrně snížila o 0,1 procentního bodu a činila ke konci měsíce 9,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,1 p. b. na 9,0 %, u žen klesla o 0,2 p. b. na 10,3 %. Proti konci února 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,3 p. b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem února snížil (566,9 tis. osob) a byl o 5,0 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku byl nižší o 16,2 tis. osob. Při malém nárůstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,1 p. b. na 6,1 % (koncem února 2010 dosáhl stejné hodnoty). Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně nepatrně vzrostl a činil 32,2 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem února 17,6 nezaměstnaných osob – tento údaj meziměsíčně i meziročně klesl o 0,6 p. b.

________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.


  • cvyb031511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - absolutně, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz