Vybrané ukazatele hospodářství - duben, květen 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

11.06.2010
Kód: r-1101-10
 
V dubnu pokračoval meziroční růst průmyslové výroby, bylo to již pátý měsíc po sobě. Naproti tomu stavební výroba zůstává letos stále hluboko pod loňskou úrovní. V dubnu rostl meziročně vývoz i dovoz dvojciferným tempem, vývoz nepatrně rychleji než dovoz. Obchodní bilance skončila v přebytku.
Hladina spotřebitelských cen se v květnu meziměsíčně mírně zvýšila, meziroční růst se zrychlil. Míra registrované nezaměstnanosti se v květnu vlivem sezónních prací snížila.


***

DUBEN 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba si udržela meziroční růst z března, v dubnu vzrostla o 10,9 %. Celkové zvýšení ovlivnila 3,4 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o více než pětinu), dalšími 1,8 p.b. výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství (růst o 55,1 %) a 1,3 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst o 17,3 %). Opačným směrem působily nejvíce (shodně -0,4 p.b.) výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (pokles o 6,7 %) a výroba nápojů (pokles o 16,0 %). Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti březnu o 1,0 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se zvýšily meziročně o 9,7 %, z toho tržby z přímého vývozu o 15,0 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,5 %, v dubnu 2009 to bylo o 2,3 p.b. méně.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 6,3 %. Jejich průměrná mzda 24 754 Kč byla vyšší nominálně o 5,1 % a reálně o 4,0 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 14,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 17,3 %.

V lednu až dubnu se proti stejnému období roku 2009 zvýšila průmyslová produkce o 8,3 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 4,6 % a tržby z přímého vývozu o 10,3 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 9,9 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 5,4 % a reálně o 4,6 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v dubnu meziročně klesla o 15,3 % (ve stálých cenách), což byl nejmenší pokles v letošním roce. Snížení výroby v pozemním stavitelství o 14,7 % se přiblížilo poklesu v inženýrském stavebnictví o 15,5 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila meziměsíčně o 4,8 %.

Byla zahájena výstavba 2 771 bytů, což bylo o 1,6 % více než před rokem, počet dokončených bytů vzrostl téměř o pětinu na 2 891 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 4,3 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 30 404 Kč a meziročně klesla o 1,3 %, její reálný pokles byl 2,4 %.

Za leden až duben byla stavební výroba meziročně reálně nižší o výrazných 19,4 %, v tom v inženýrském stavitelství o 11,8 % a v pozemním stavitelství o 22,1 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 5,6 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 1,9 % a reálně o 1,1 %. Počet zahájených bytů se snížil o 21,0 %, zatímco počet dokončených bytů vzrostl o 2,8 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 1

Vývoz pokračoval v dubnu již šestý měsíc po sobě v meziročním růstu (o 13,0 %), růst dovozu byl téměř shodný (o 12,9 %) - vše v běžných cenách. Obchodní bilance skončila přebytkem 15,4 mld. Kč, který byl meziročně o 1,9 mld. Kč vyšší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 48,9 mld. Kč (o 9,3 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 33,5 mld. Kč, v dubnu 2009 bylo pasívum o 7,4 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím, surovinami a stroji a dopravními prostředky. Zvýšil se naopak deficit obchodu s minerálními palivy. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz o 1,9 % a dovoz o 3,0 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 0,9 % a u dovozu o 0,1 %.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 11,1 % a dovoz o 9,9 %. Přebytek obchodní bilance 61,2 mld. Kč byl meziročně vyšší o 13,4 mld. Kč.


KVĚTEN 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Spotřebitelské ceny úhrnem se v květnu proti dubnu zvýšily o 0,1 %, v tom ceny zboží vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny v oddíle zdraví (ceny a doplatky léčiv o 4,4 % a ceny lázeňských pobytů o 6,5 %) a alkoholické nápoje a tabák (ceny tabákových výrobků o 2,1 %). Již pátým měsícem rostly ceny pohonných hmot. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 1,2 % (o 0,1 p. b. více než v dubnu 2010). Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno shodně 0,4 p.b. cenami v oddíle doprava (růst cen o 3,8 %), v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 1,4 %) a v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 4,7 %) a 0,2 p.b.cenami v oddíle zdraví (růst o 7,2 %). Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,1 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 0,5 % a ceny služeb o 2,1 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v květnu 0,6 % a byla shodná jako v dubnu 2010. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 0,8 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v květnu meziročně zvýšil o 1,0 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,6 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v květnu 2010 snížila meziměsíčně o 0,5 p.b., tedy shodně jako v dubnu a činila ke konci měsíce 8,7 %. Míra nezaměstnanosti žen se snížila o 0,2 p.b. na 9,9 % a mužů o 0,6 p.b. na 7,8 %. Byl to již letošní třetí pokles v řadě, zatímco v loňském roce klesla míra nezaměstnanosti pouze v říjnu. Proti konci května 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší o 0,8 p.b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce dosáhl koncem května 514,8 tisíce a byl o 25,3 tis. nižší než před měsícem, proti konci května minulého roku se zvýšil o 57,2 tis.osob, tj o 12,5 %. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,6 p.b. na 5,5 %, koncem května 2009 dosáhl 5,2 %. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně nepatrně zvýšil (o 0,2 tis). Na jedno pracovní místo připadly koncem května 15,6 nezaměstnané osoby v porovnání s 9,5 uchazeči v květnu 2009.

_________________________

1 Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.  • cvyb061110.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.06.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz