Vybrané ukazatele hospodářství - březen, duben 2011

Vybrané ukazatele hospodářství

13.04.2011
Kód: r-1101-11
 
Průmyslová i stavební výroba zpomalily v březnu meziroční růsty. Vývoz tentokrát rostl rychleji než dovoz, aktivum obchodní bilance bylo nejvyšší od vzniku České republiky.
Hladina spotřebitelských cen v dubnu proti březnu vzrostla, meziroční růst cen zpomalil. Počet registrovaných nezaměstnaných se snížil, míra registrované nezaměstnanosti meziměsíčně i meziročně klesla.


***

BŘEZEN 2011

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v březnu meziročně reálně vyšší o 9,5 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 3,8 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o více než pětinu), dalšími 1,4 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst výroby o 17,1 %) a 1,3 p. b. přispěla výroba strojů a zařízení (růst výroby o 16,4 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,5 p. b.) pokles v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 5,0 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se meziměsíčně snížila o 0,9 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 10,7 %, tržby z přímého vývozu o 19,5 % a domácí tržby včetně nepřímého vývozu prostřednictvím neprůmyslových podniků pouze o 3,0 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 50,4 %, což bylo o 3,7 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců 1 v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 4,2 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 25 990 Kč vzrostla o 4,5 %, reálně o 2,8 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 9,7 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 18,9 %; hodnota tuzemských zakázek naopak klesla o 4,6 %.

V 1. čtvrtletí 2011 se proti stejnému období roku 2010 zvýšila průmyslová produkce o 12,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 11,7 % (1. čtvrtletí 2011 mělo o 1 pracovní den více než 1. čtvrtletí 2010). Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 12,9 % a tržby z přímého vývozu o 21,8 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se zvýšil o 4,1 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,2 % na 24 643 Kč, reálně o 2,5 %.


STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v březnu meziročně reálně vzrostla o 4,6 %. Pozemní stavitelství zvýšilo produkci o 3,1 %, inženýrské stavitelství o 8,9 %. Výsledky opět ovlivnila hlavně nízká srovnávací základna minulého roku. Produkce očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně zvýšila o 2,6 %.

Byla zahájena výstavba 2 404 bytů, což představovalo meziroční nárůst o 1,5 %, naopak počet dokončených bytů klesl téměř o třetinu na 1 946 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců 1 ve stavebnictví v podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 2,1 %. Jejich průměrná nominální mzda ve výši 28 068 Kč vzrostla o 2,1 %, reálně o 0,4 %.

Za 1. čtvrtletí 2011 byla stavební výroba ve stálých cenách meziročně vyšší o 5,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 5,4 % (1. čtvrtletí 2011 mělo o 1 pracovní den více než 1. čtvrtletí 2010). V inženýrském stavitelství produkce vzrostla o 3,1 % a v pozemním stavitelství o 7,0 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 2,0 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 2,5 % na 26 094 Kč, reálně o 0,8 %. Počet zahájených bytů vzrostl o 7,1 %, naopak počet dokončených bytů klesl o více než třetinu (o 33,6 %).


ZAHRANIČNÍ OBCHOD 2

Vývoz se v březnu meziročně zvýšil o 17,9 %, dovoz o 17,4 %. Předstih tempa dovozu před tempem vývozu po dvanácti měsících skončil. Obchodní bilance v březnu skončila přebytkem 21,5 mld. Kč, který byl meziročně o 4,2 mld. Kč vyšší a dosáhl nejvyšší měsíční hodnoty od roku 1993. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 63,7 mld. Kč (o 13,5 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní (42,2 mld. Kč), přičemž v březnu 2010 bylo pasivum o 9,3 mld. Kč příznivější. Saldo zahraničního obchodu bylo kladně ovlivněno zejména růstem přebytku v obchodě se stroji a dopravními prostředky.

Po sezónním očištění se meziměsíčně vývoz nezměnil a dovoz stoupl o 0,2 %.

V 1. čtvrtletí 2011 vzrostl oproti stejnému období roku 2010 vývoz o 21,6 % a dovoz o 22,4 %. Přebytek obchodní bilance 52,9 mld. Kč byl meziročně vyšší o 5,6 mld. Kč.


DUBEN 2011

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v dubnu proti březnu vzrostla o 0,3 %. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,3 % a ceny služeb se nezměnily. Nejvíce vzrostly ceny v oddílech odívání a obuv (o 2,7 %), potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,4 %) a doprava (o 0,5 %, z toho pohonné hmoty zdražily o 1,7 %). Naopak největší pokles cen zaznamenal oddíl alkoholické nápoje a tabák (o 0,4 %). Spotřebitelské ceny vzrostly meziročně o 1,6 % (v březnu o 1,7 %). Na zvýšení cenové hladiny působil zejména růst cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje (o 0,7 p. b., růst cen o 3,8 %) a bydlení, voda, energie a paliva (o 0,5. p. b., růst cen o 2,1 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, byla v dubnu 1,8 %. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) v domácnostech důchodců vzrostly o 2,8 %.

Přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v ČR podle předběžných výpočtů zpomalil v dubnu meziročně na 1,6 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,8 %).


NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v dubnu meziměsíčně snížila o 0,6 procentního bodu a činila ke konci měsíce 8,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů klesla o 0,8 p. b. na 7,8 %, u žen o 0,3 p. b. na 9,7 %. Proti konci dubna 2010 se míra registrované nezaměstnanosti snížila o 0,5 p. b.

Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem dubna snížil na 513,8 tis. osob a byl o 33,9 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku byl nižší o 26,3 tis. osob. I při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zůstal na 6,2 % (koncem dubna 2010 byl 6,1 %). Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně vzrostl a činil 36,1 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem dubna 14,3 nezaměstnaných osob, což představovalo meziměsíční i meziroční zlepšení.
_________________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.
2 V přeshraničním pojetí.


  • cvyb051211.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz