Vybrané ukazatele hospodářství - červenec, srpen 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

13.09.2010
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba v červenci již osmý měsíc po sobě meziročně vzrostla. Stavební výroba pokračovala v poklesu. Dovoz se zvýšil meziročně podstatně více než vývoz, přebytek obchodní bilance byl nižší než v červenci 2009. V červenci bylo o 2 pracovní dny méně než před rokem.
Hladina spotřebitelských cen v srpnu proti červenci klesla, meziroční přírůstek cen se nezměnil. Ve druhém prázdninovém měsíci se registrovaná nezaměstnanost mírně snížila.


***

ČERVENEC 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v červenci meziročně vyšší o 5,3 % (po očištění od vlivu počtu pracovních dní vzrostla o 10,6 %). Celkové zvýšení ovlivnila 1,4 p.b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst výroby o 16,8 %), dalšími 1,3 procentními body výroba strojů a zařízení (růst o 18,4 %) a 1,1 p. b. výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (růst o 36,5 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,4 p.b.) pokles výroby ostatních nekovových minerálních výrobků o 5,6 % a –0,3 p.b. pokles výroby potravinářských výrobků o 5,9 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti červnu o 0,3 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 7,8 %, z toho tržby z přímého vývozu o 16,1 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 48,3 % a to bylo o 3,5 p.b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 2,0 %. Jejich průměrná mzda 24 902 Kč byla vyšší nominálně o 2,7 % a reálně o 0,8 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 10,0 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 11,9 %.

V lednu až červenci se proti stejnému období minulého roku zvýšila průmyslová produkce o 9,1 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 7,9 % a tržby z přímého vývozu o 14,5 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 7,2 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,8 % a reálně o 3,7 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v červenci meziročně opět klesla, tentokrát o 4,5 % (ve stálých cenách), po očištění od vlivu počtu pracovních dní byl pokles 2,1 %. Výroba klesla v pozemním i inženýrském stavitelství (o 6,3 %, resp. 1,2 %). Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se zvýšila meziměsíčně o 1,5 %.

Bytová výstavba výrazně poklesla, zejména vlivem nízké výstavby bytových domů. Byla zahájena výstavba 2 441 bytů, což bylo o 41,2 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se snížil téměř o čtvrtinu (o 24,3 %) na 1 850 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně snížil o 3,4 %. Jejich průměrná mzda dosáhla 30 598 Kč a meziročně vzrostla o 5,3 %, její reálný růst byl 3,3 %.

Za prvých sedm měsíců letošního roku byla stavební výroba reálně o 11,3 % nižší než před rokem, z toho v inženýrském stavitelství klesla o 5,5 % a v pozemním stavitelství o 13,9 %. V podnicích s 50 a více zaměstnanci se při poklesu počtu zaměstnanců o 4,8 % zvýšila průměrná mzda nominálně o 3,8 % a reálně o 2,7 %. Počet zahájených bytů se snížil o 26,0 % a počet dokončených bytů o 8,0 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v červenci meziročně zvýšil o 16,0 %, dovoz rostl rychleji, o 20,5 % - vše v běžných cenách. Červencová obchodní bilance skončila přebytkem 6,3 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 45,6 mld. Kč (o 10,8 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 39,3 mld. Kč, v červenci 2009 bylo pasívum o 16,2 mld. lepší. Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy a poklesem přebytku v obchodě s průmyslovým spotřebním zbožím a chemickými výrobky. Po sezónním očištění se meziměsíčně zvýšil vývoz o 4,2 % a dovoz o 0,9 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 2,8 % a u dovozu o 2,1 %.

V lednu až červenci vzrostl meziročně vývoz o 14,9 % a dovoz o 16,2 %. Přebytek obchodní bilance 88,3 mld. Kč byl o 1,7 mld. Kč nižší než v prvých sedmi měsících roku 2009.


SRPEN 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen se v srpnu proti červenci snížila o 0,3 %. Byl to letošní první meziměsíční pokles cenové hladiny. Ceny zboží klesly o 0,5 % a ceny služeb vzrostly o 0,2 %. Nejvíce se snížily ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a doprava. Naproti tomu vzrostly ceny rekreace a kultury (růst sezónních cen dovolených s komplexními službami o 2,5 %). Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal stejný jako v červenci, tj. 1,9 %. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno 0,7 p.b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 3,7 %), dalšími 0,6 p.b. cenami v oddíle bydlení, voda, energie a paliva (růst cen o 2,1 %) a 0,5 p.b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 5,6 %). Vliv změn cen v ostatních oddílech se pohyboval od –0,1 do 0,2 p. b. Ceny zboží úhrnem se zvýšily o 1,6 % a ceny služeb o 2,3 %.

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v srpnu 0,9 % a byla o 0,1 p.b. vyšší než v červenci. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 1,2 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen se v ČR v srpnu meziročně zvýšil o 1,5 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 1,6 %).

NEZAMĚSTNANOST

I přes růst počtu nezaměstnaných absolventů škol ve druhém prázdninovém měsíci míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) klesla meziměsíčně o 0,1 p.b. a činila ke konci měsíce 8,6 %. Shodně se snížila míra nezaměstnanosti mužů na 7,3 %, zatímco míra nezaměstnanosti žen vzrostla o 0,1 p.b. na 10,4 %. Proti konci srpna 2009 byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší již pouze o 0,1 p.b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce byl koncem srpna těsně nad hranicí půl milionu (501,5 tis.) a byl o 3,8 tis. nižší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 7,7 tis.osob, tj o 1,6 %. Při růstu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci zvýšil o 0,8 p.b. na 5,7 %, koncem srpna 2009 dosáhl 5,3 %. Počet volných pracovních míst vykázal nejvyšší letošní meziměsíční přírůstek (3,1 tis.) a činil 36,6 tisíc. Na jedno pracovní místo připadly koncem srpna 13,7 nezaměstnané osoby v porovnání s 12,0 uchazeči v srpnu 2009.


  • cvyb091310.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz