Vybrané ukazatele hospodářství - listopad, prosinec 2010

Vybrané ukazatele hospodářství

12.01.2011
Kód: r-1101-10
 
Průmyslová výroba již dvanáctý měsíc po sobě meziročně vzrostla, tempo růstu výrazně zrychlilo. Meziroční pokles stavební výroby se již téměř zastavil. Pokračoval rychlejší růst dovozu než vývozu, aktivum obchodní bilance bylo nižší než před rokem. Listopad měl o jeden pracovní den více než v roce 2009.
Hladina spotřebitelských cen v prosinci proti listopadu vzrostla, meziroční přírůstek cen se po třech měsících stagnace zvýšil. Průměrná roční míra inflace v roce 2010 činila 1,5 %. Počet registrovaných nezaměstnaných se výrazně zvýšil, míra nezaměstnanosti vzrostla meziměsíčně i meziročně.


***

LISTOPAD 2010

PRŮMYSL

Průmyslová výroba byla v listopadu meziročně vyšší o 15,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní o 13,0 %. Celkové zvýšení ovlivnila nejvíce 4,0 procentními body výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst výroby o 23,8 %), dalšími 1,9 p. b. výroba strojů a zařízení s růstem výroby o 26,2 % a 1,7 p. b. výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (růst výroby o 20,4 %). Opačným směrem působil nejvíce (-0,1 p. b.) pokles výroby oděvů o 9,1 %. Průmyslová výroba sezónně očištěná se zvýšila proti říjnu o 2,0 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách vzrostly meziročně o 14,9 %, z toho tržby z přímého vývozu o 22,8 %. Podíl tržeb z přímého vývozu na celkových tržbách činil 49,5 % a to bylo o 3,2 p. b. více než před rokem.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků 1) v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně snížil o 0,6 %. Jejich průměrná mzda 28 835 Kč byla vyšší nominálně o 6,2 % a reálně o 4,2 %.

Hodnota nových zakázek uzavřených ve vybraných odvětvích vzrostla meziročně o 14,2 %, z toho hodnota zakázek ze zahraničí o 21,6 %.

V lednu až listopadu se proti stejnému období roku 2009 zvýšila průmyslová produkce o 10,3 %. Tržby z průmyslové činnosti vzrostly v běžných cenách o 9,8 % a tržby z přímého vývozu o 16,4 %. Počet zaměstnaných osob v průmyslových podnicích s 50 a více zaměstnanci se snížil o 5,1 %, průměrná měsíční mzda vzrostla nominálně o 4,6 % a reálně o 3,2 %.

STAVEBNICTVÍ

Stavební výroba v listopadu meziročně opět klesla, tentokrát jen o nepatrných 0,1 % (ve stálých cenách); po očištění od vlivu počtu pracovních dní se snížila o 1,3 %. Růst výroby v pozemním stavitelství o 2,8 % nedokázal plně nahradit pokles produkce v inženýrském stavitelství o 5,2 %. Stavební výroba očištěná od sezónních vlivů se meziměsíčně zvýšila o 0,6 %.

Byla zahájena výstavba 1 973 bytů, což bylo o 27,6 % méně než před rokem, počet dokončených bytů se zvýšil o 24,4 % na 4 434 bytů.

Průměrný počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se meziročně zvýšil o 0,7 %. Jejich průměrná mzda 33 180 Kč byla vyšší nominálně o 3,5 % a reálně o 1,5 %.

Za leden až listopad byla stavební výroba reálně o 7,1 % nižší než v prvních jedenácti měsících předchozího roku, z toho v inženýrském stavitelství klesla o 6,0 % a v pozemním stavitelství o 7,7 %. Při poklesu počtu zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci o 3,2 % vzrostla jejich průměrná mzda nominálně o 3,6 % a reálně o 2,2 %. Počet zahájených bytů se snížil o 26,1 % a počet dokončených bytů o 3,2 %.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Vývoz se v listopadu meziročně zvýšil o 21,0 %, dovoz rostl již devátý měsíc rychleji, nyní o 24,1 % - vše v běžných cenách. Obě hodnoty tak byly nejvyšší za rok 2010. Obchodní bilance v listopadu skončila přebytkem 11,8 mld. Kč, který byl meziročně o 2,7 mld. Kč nižší. Se státy EU 27 byla bilance aktivní ve výši 56,9 mld. Kč (o 11,8 mld. Kč vyšší než před rokem), se státy mimo EU 27 pasivní 45,1 mld. Kč (v listopadu 2009 bylo pasívum o 14,5 mld. Kč lepší). Saldo zahraničního obchodu bylo negativně ovlivněno zejména zvýšením deficitu obchodu s minerálními palivy o 2,1 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,4 mld. Kč. Po sezónním očištění se meziměsíčně snížil vývoz i dovoz: vývoz o 1,5 %, dovoz o 0,1 %. Trendová složka vzrostla u vývozu o 0,6 % a u dovozu o 0,2 %.

V lednu až listopadu vzrostl meziročně vývoz o 16,5 % a dovoz o 19,2 %. Přebytek obchodní bilance 122,6 mld. Kč byl o 24,4 mld. Kč nižší než v prvních jedenácti měsících roku 2009.


PROSINEC 2010

SPOTŘEBITELSKÉ CENY

Celková hladina spotřebitelských cen v prosinci proti listopadu vzrostla o 0,5 %, což byl s výjimkou ledna nejvyšší meziměsíční růst cen v roce 2010. Úhrnem se zvýšily ceny zboží o 0,8 %, zatímco ceny služeb se nezměnily. Nejvíce se zvýšily ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, a to zejména u ovoce o 13,9 % a zeleniny o 6,4 %, a dále v oddíle doprava (růst cen pohonných hmot o 4,6 %). Opačný (ale málo významný) vliv měl pokles cen vepřového masa o 1,6 %, drůbeže o 1,8 %, vajec o 3,6 %, motocyklů o 0,5 %, jízdních kol a letecké dopravy shodně o 0,7 %. Meziroční růst spotřebitelských cen se zvýšil o 0,3 procentního bodu na 2,3 %. Zvýšení cenové hladiny bylo ovlivněno 1,0 p. b. cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (růst cen o 5,6 %), dalšími 0,6 p. b. cenami v oddíle bydlení, voda, energie, paliva (růst cen o 2,3 %) a 0,4 p. b. přispěly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák (růst cen o 5,3 %).

Míra inflace, vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, dosáhla v prosinci 1,5 % a byla o 0,1 p. b. vyšší než v listopadu. Zároveň představuje třetí nejnižší průměrnou roční míru inflace od roku 1989. Životní náklady (bez hypotetického nájemného) byly v domácnostech důchodců vyšší o 2,1 %.

Při sledování jednotlivých čtvrtletí 2010 se růst cen neustále zrychloval, v 1. čtvrtletí vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 0,7 %, ve 2. čtvrtletí o 1,2 %, ve 3. čtvrtletí o 1,9 % a ve 4. čtvrtletí o 2,1 %. Z toho růst administrativně regulovaných cen byl v 1. čtvrtletí 1,0 % a v dalších čtvrtletích postupně zrychloval na 2,4 %, 3,7 % a 3,8 %. Tržní ceny byly v jednotlivých čtvrtletích vyšší postupně o 0,5 %, 0,9 %, 1,5 % a 1,6 %.

Průměrný harmonizovaný index spotřebitelských cen v ČR v prosinci meziročně zrychlil na 2,3 % (jeho bleskový odhad pro eurozónu činil podle Eurostatu 2,2 %).

NEZAMĚSTNANOST

Míra registrované nezaměstnanosti (podle MPSV) se v prosinci meziměsíčně zvýšila o 1,0 p. b. a činila ke konci měsíce 9,6 %. Míra nezaměstnanosti mužů vzrostla o 1,4 p. b. na 8,8 %, u žen vzrostla o 0,6 p. b. na 10,7 %. Proti konci prosince 2009 se míra registrované nezaměstnanosti zvýšila o 0,4 p. b. Počet uchazečů registrovaných na úřadech práce se koncem prosince výrazně zvýšil (561,6 tis. osob) a byl o 54,9 tis. vyšší než před měsícem, proti stejnému období minulého roku se zvýšil o 22,4 tis. osob. Při poklesu počtu nezaměstnaných absolventů a mladistvých se jejich podíl na celkovém počtu nezaměstnaných proti předchozímu měsíci snížil o 0,8 p. b. na 6,3 %, koncem prosince 2009 dosáhl 6,6 %. Počet volných pracovních míst meziměsíčně i meziročně klesl a činil 30,8 tisíc. Na jedno pracovní místo připadlo koncem prosince 18,2 nezaměstnaných osob v porovnání se 17,4 uchazeči koncem roku 2009.

V roce 2010 činila průměrná míra registrované nezaměstnanosti 9,0 %, z toho v 1. čtvrtletí 9,7 %, ve 2. čtvrtletí 9,0 %, ve 3. čtvrtletí 8,6 % a ve 4. čtvrtletí 8,7 %.

__________________________

1 Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu, resp. stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového, resp. nestavebního odvětví.


  • cvyb011211.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Průmysl, Stavebnictví (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Zahraniční obchod se zbožím (vývoz, dovoz, bilance - v mil. Kč, meziroční indexy)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 4 Nezaměstnanost (absolutně, míra registrované nezaměstnanosti)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz