Průmysl ve Zlínském kraji v roce 2023

 

Podle předběžných údajů sídlilo v roce 2023 na území Zlínského kraje v průměru 181 průmyslových podniků se sto a více zaměstnanci. Zaměstnávaly 50,5 tis. osob, meziročně o 2,5 % méně. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu vzrostla o 8,2 % na 42 083 Kč. Tržby bez DPH z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy se meziročně zvýšily o 1,0 % na 222,7 mld. Kč v běžných cenách.

Ve Zlínském kraji v roce 2023 sídlila z hlediska krajů ČR pátá nejvyšší skupina středních a velkých subjektů zaměřených převážně na průmyslovou produkci. Jednalo se o počet 181 podniků se sto a více zaměstnanci, který meziročně klesl o 2 subjekty. Úbytek zaznamenal také Karlovarský, Liberecký a Pardubický kraj. Na úrovni ČR nastalo rozšíření o 19 subjektů, k čemuž přispěly především kraje Vysočina, Jihočeský a Hl. město Praha. Počet zaměstnanců těchto podniků v roce 2023 ve Zlínském kraji meziročně klesl o 1 316 na 50 455 osob, relativně o 2,5 %. Zvýšení nastalo jen ve třech krajích, Plzeňském, Jihomoravském a Královéhradeckém. Na celorepublikové úrovni došlo ke snížení o 0,9 % (7 611 osob) a největší relativní pokles se projevil v krajích Karlovarském a Pardubickém. Stavy zaměstnanců se snižovaly během posledních pěti let s výjimkou roku 2022. Nejnižšího počtu za dobu existence Zlínského kraje dosáhly, obdobně jako v Česku, v roce 2010.

 

             Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda
                v průmyslových podnicích ve Zlínském kraji v letech 2000 až 2023

                                (subjekty se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji)

Graf 1:Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslových podnicích ve Zlínském kraji v letech 2000 až 2023 (subjekty se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji)

 

Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu České republiky se průběžně zvyšovala. Stejný vývoj vykazovala rovněž ve Zlínském kraji pouze s velmi mírným výkyvem v roce 2013. Ve zlínských průmyslových subjektech vzrostl hrubý měsíční příjem v roce 2023 na 42 083 Kč (o 3 199 Kč, resp. 8,2 %). Hodnotově zaujal páté nejnižší krajské pořadí, od nejvyšší mzdy ve Středočeském kraji ho dělilo 13 777 Kč, od nejnižší v Olomouckém kraji 1 865 Kč. Relativním zvýšením o 8,2 % se řadil na sedmou nejnižší pozici mezi Hl. město Prahu (růst o 11,7 %) a Královéhradecký kraj (růst o 6,0 %). Vůči mzdě zaměstnanců průmyslových subjektů v ČR (46 001 Kč) bylo meziroční zvýšení ve Zlínském kraji podprůměrné. Republikový nárůst hrubého příjmu proti roku 2022 činil 3 674 Kč, resp. 8,7 %.

 

      Tržby (bez DPH) z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve Zlínském kraji
                                                       v letech 2000 až 2023

                                    (subjekty se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji)

Graf 2:Tržby (bez DPH) z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy ve Zlínském kraji v letech 2000 až 2023 (subjekty se 100 a více zaměstnanci se sídlem v kraji)

 

Za celou Českou republiku došlo v roce 2023 k meziročnímu nárůstu tržeb (bez DPH) z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy o 7,8 % na 4 852,8 mld. Kč v b. c. Ve Zlínském kraji tržby meziročně vzrostly o 1,0 % na 222,7 mld. Kč v b. c. Jednalo o nejvýznamnější objem tržeb za dobu existence kraje. Nejvyšší nárůst (o 52,4 %) nastal meziročně v Hl. městě Praze, snížení zaznamenaly kraje Pardubický (o 6,7 %), Ústecký (o 5,9 %) a Moravskoslezský (o 1,7 %). Při mezikrajském srovnání byly v roce 2023 ve Zlínském kraji tržby osmé nejvyšší a tvořily 4,6 % republikových tržeb. Na pátou nejnižší hodnotu v mezikrajském pořadí, 4,4 mil. Kč, vzrostla produktivita práce podle tržeb na zaměstnanou osobu v průmyslu a nacházela se o 1,6 mil. Kč pod úrovní ČR (6,0 mil. Kč). Tržby na osobu byly nejvyšší v kraji Středočeském (9,4 mil. Kč), nejnižší v Karlovarském (3,5 mil. Kč).

Tab. 1 Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci
            podle krajů v roce 2023
(předběžné údaje)

Tab. 1:Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2023 (předběžné údaje)

 

Více informací naleznete v odkazech:

VDB (czso.cz)

Průmysl - Kraj | ČSÚ ve Zlíně

 

Kontakt:

Ing. Ludmila Žampachová
Oddělení informačních služeb 
- KS ČSÚ ve Zlíně
T: 577 004 936

E: ludmila.zampachova@czso.cz

 

  • Průmysl ve Zlínském kraji v roce 2023
  • Základní ukazatele v průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci podle krajů v roce 2023