Kriminalita ve Zlínském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 bylo podle údajů Policejního prezidia ČR ve Zlínském kraji spácháno 6 199 trestných činů, což bylo proti roku 2017 o 9,7 % méně. Z okresů kraje byla nejvyšší kriminalita v okrese Zlín, nejnižší v okrese Kroměříž.

Do roku 2009 nebyly do počtu zjištěných trestných činů zahrnuty trestné činy spáchané na železnici a činy šetřené cizineckou policií. Od roku 2010 jsou v celkovém souhrnu uváděny i trestné činy zjištěné na letištích. V roce 2018 byl počet zjištěných trestných činů ve Zlínském kraji od roku 2000 nejnižší. Zjištěno bylo 6 199 trestných činů, jejichž počet meziročně poklesl o 668, tj. o 9,7 %. Po roce 2013 počet trestných činů v kraji stále klesal.

Graf 1 Zjištěné trestné činy ve Zlínském kraji v letech 2010 až 2018

Pramen: MV ČR, Policejní prezidium ČR

Graf 1: Zjištěné trestné činy ve Zlínském kraji v letech 2010 až 2018

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita). V roce 2018 tvořily 62,8 % z celkového počtu zjištěných trestných činů. Hospodářské činy tvořily 14,3 % z celku. Objasněno bylo v kraji 4 245 trestných skutků, což činilo 68,5 % ze všech spáchaných trestných činů. Mezi okresy byla zjištěna nejvyšší objasněnost v okrese Uherské Hradiště (72,6 %), nejnižší naopak v okrese Vsetín (66,5 %).

Celková kriminalita v počtu registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu ve Zlínském kraji činila v roce 2018 celkově 10,6 případů. Od roku 2010 šlo o pokles o 5,3 činů. V okresech kraje byla obdobně sestupná tendence. Nejvíce se kriminalita snížila v okrese Vsetín (o 7,5), dále v okrese Uherské Hradiště (o 5,2), na Zlínsku (o 4,5) a nejméně v okrese Kroměříž (o 4,0).

Graf 2 Registrované trestné činy na 1 000 obyvatel v okresech Zlínského kraje

Pramen: MV ČR, Policejní prezidium ČR

Graf 2: Registrované trestné činy na 1 000 obyvatel v okresech Zlínského kraje  

V celkové kriminalitě byl nejvyšší počet registrovaných trestných činů na 1 000 obyvatel středního stavu mezi kraji České republiky v porovnávaném období 2010 a 2018 v Hlavním městě Praze (59,1, resp. 36,6). V roce 2010 následoval Ústecký (35,2) a Moravskoslezský kraj (31,9). V roce 2018 byl na druhé příčce Liberecký (20,5) a dále Ústecký kraj (20,2). Nejméně trestných činů se v roce 2010 stalo ve Zlínském kraji (16,0 na 1 000 obyvatel) a v Kraji Vysočina (16,9). V roce 2018 se pořadí vyměnilo (10,6 činů na Zlínsku a 10,4 na Vysočině).

V roce 2018 se ve Zlínském kraji stalo 7 vražd. Ve sledovaném období jejich počet kolísal mezi 5 v roce 2015 až 17 v roce 2013. Z celkového počtu vražd v roce 2018 v celé ČR činil podíl v kraji 6,0 %. U počtu registrovaných znásilnění se v roce 2018 jednalo o 24 zjištěných činů. Jejich počet za posledních devět let se měnil mezi 21 (r. 2013 a 2015) až 29  (r. 2010 a 2014) skutky.

Tab. Kriminalita celková v krajích České republiky (registrované trestné činy na 1 000 obyvatel středního stavu)

Pramen: MV ČR, Policejní prezidium ČR

Tabulka 1: Kriminalita celková v krajích České republiky (registrované trestné činy na 1 000 obyvatel středního stavu)

Graf 3 Objasněnost trestných činů v okresech Zlínského kraje

Pramen: MV ČR, Policejní prezidium ČR

Graf 3: Objasněnost trestných činů v okresech Zlínského kraje

 

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v roce 2018 bylo 4 245 objasněno. Objasněnost trestných činů ve sledovaném období s výjimkou let 2012 a 2013 průběžně stoupala. Zatímco v roce 2010 činila v okrese Uherské Hradiště 55,0 %, v roce 2018 už to bylo 72,6 %, což byl nejvyšší podíl objasněnosti ve všech okresech kraje. Nejvíce objasněnost narostla za dané období v okrese Zlín a to o 19,2 p.b. (67,3 % v r. 2018).

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Kriminalita ve Zlínském kraji v roce 2018