Požáry ve Zlínském kraji v roce 2022

 

V roce 2022 bylo na území Zlínského kraje likvidováno 855 požárů, nejvyšší počet za posledních deset let. Zraněno při nich bylo 70 osob a 9 osob přišlo o život. Přímá škoda způsobená požáry přesáhla hodnotu 180,7 mil. Kč. Hasičským zásahem však byly uchráněné hodnoty ve výši 545,7 mil. Kč.

Podle údajů Hasičského záchranného sboru České republiky zasahovaly hasičské jednotky na území Zlínského kraje celkem u 855 případů, což představovalo meziroční nárůst o 35,9 %. Z dlouhodobého vývoje se jednalo o třetí nejvyšší výskyt požárů za existenci kraje po letech 2003 (934 požárů) a 2012 (856 požárů). Na území České republiky vzniklo v roce 2022 celkem 20 813 požárů, z nichž 4,1 % připadlo na území Zlínského kraje.

Tab. 1  Požáry podle krajů v roce 2022

Tabulka 1: Požáry podle krajů v roce 2022

 

V mezikrajském srovnání zaznamenal Zlínský kraj za rok 2022 třetí nejnižší počet výskytu požárů po krajích Karlovarském (732 požárů) a Pardubickém (808 požárů). Nejvyšší počet požárů řešili hasiči ve Středočeském kraji (2 923). V relativním vyjádření na 1 000 obyvatel zaznamenal Zlínský kraj nejnižší hodnotu (1,5 ‰), následován byl krajem Pardubickým (rovněž 1,5 ‰). Nejvyšší hodnotu vykazoval Ústecký kraj (2,7 ‰). Celorepublikový průměr výskytu požárů v relativním vyjádření dosahoval 1,9 ‰.

 

Graf 1  Počet požárů na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022

Graf 1: Počet požárů na 1 000 obyvatel podle krajů v roce 2022

 

Nejvíce požárů na území Zlínského kraje vzniklo v okrese Zlín (294 požárů) a nejnižší výskyt nastal v okrese Kroměříž (166 požárů). V relativním počtu požárů na 1 000 obyvatel ovšem okres Kroměříž zaznamenal nejvyšší hodnotu (1,6 ‰), nejnižší relativní hodnotu vykazoval okres Uherské Hradiště s 1,3 ‰.

 

Graf 2  Počet požárů a přímá škoda na 1 požár ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

Graf 2: Počet požárů a přímá škoda na 1 požár ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

 

Se zvýšeným počtem požárů na území Zlínského kraje se navýšil rovněž objem přímé škody způsobené požáry. Za rok 2022 hodnota přímé škody ve Zlínském kraji dosáhla 180,7 mil. Kč. Proti roku 2021 došlo k navýšení o 67,2 mil. Kč (tj. o 59,2 %). V přepočtu na 1 požár byly přímé škody v roce 2022 ve výši 211,4 tis. Kč. Rovněž v tomto případě došlo k meziročnímu navýšení sumy o 30,9 tis. Kč (tj. o 17,1 %).

Celková částka přímé škody způsobené požáry na území České republiky dosahovala 5,76 mld. Kč a hodnota přímé škody na 1 požár byla 276,8 tis. Kč. Nejvyšší celková přímá škoda způsobená požáry i škoda na 1 požár vznikla ve Středočeském kraji (celkem 2,66 mld. Kč, 911,4 tis. Kč na 1 požár). Nejnižší přímé škody způsobené požáry vykazoval Liberecký kraj (116,2 mil. Kč), v přepočtu na 1 požár s částkou 82,7 tis. Kč potom kraj Ústecký. Zlínský kraj evidoval 7. nejvyšší částku přímé roční škody a hodnota přímé škody na 1 požár byla 4. nejvyšší mezi kraji.

Nejvyšší hodnotu přímé škody evidoval na území Zlínského kraje okres Zlín s celkovou částkou 58,6 mil. Kč. Nejnižší částku škody způsobené přímo požáry zaznamenal okres Kroměříž (36,9 mil. Kč). Ve vyjádření přímé škody na 1 požár dosáhl nejvyšší hodnoty okres Uherské Hradiště (246,3 tis. Kč), proti němu nejnižší částku zaznamenal okres Vsetín (190,1 tis. Kč).

 

Graf 3   Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

Graf 3: Přímé škody a uchráněné hodnoty při požárech ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

 

Hodnota uchráněného majetku před požáry dosahovala ve Zlínském kraji v roce 2022 částky 545,7 mil. Kč. Proti roku 2021 došlo k navýšení ochráněného majetku o 13,7 mil. Kč (tj. o 2,6 %). Celková hodnota uchráněného majetku v roce 2022 za Českou republiku byla 12,69 mld. Kč. Nejvíce v kraji Středočeském (2,36 mld. Kč) a nejméně v kraji Karlovarském (89,4 mil. Kč). Zlínský kraj zaznamenal 4. nejmenší uchráněnou hodnotu způsobenou požáry. Mezi okresy Zlínského kraje byla nejvyšší uchráněná hodnota v okrese Zlín (242,8 mil. Kč) a nejmenší v okrese Kroměříž (61,7 mil. Kč).

 

Graf 4   Počet zraněných a usmrcených osob při požárech ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

Graf 4: Počet zraněných a usmrcených osob při požárech ve Zlínském kraji v letech 2003 až 2022

 

Při požárech vznikají nejen škody na majetku, ale i škody na zdraví. V roce 2022 při požárech v kraji zemřelo 9 osob, což bylo o 2 osoby více než v roce 2021. Počet zraněných se dostal na 70 osob a proti předchozímu roku přibylo 10 osob. Za 20 let při požárech v kraji zemřelo celkem 143 osob a zraněno jich bylo 1 070. Nejtragičtějším rokem ve sledovaném období se stal rok 2010, kdy při požárech zemřelo 13 osob, z pohledu zraněných pak rok 2017 s 83 osobami.

 

Tab. 2  Požáry podle okresů Zlínského kraje v roce 2022

Tabulka 2: Požáry podle okresů Zlínského kraje v roce 2022

 

Za rok 2022 zemřelo v České republice na následky požárů celkem 128 osob a zraněno bylo celkem 1 552 osob. Nejvíce usmrcených i zraněných osob zaznamenal Středočeský kraj (23 usmrcených a 289 zraněných). Nejméně osob zahynulo v kraji Královéhradeckém a na Vysočině (shodně 3 osoby). Kraj Vysočina rovněž zaznamenal nejnižší počet zraněných s celkovým počtem 53 osob. Zlínský kraj s devíti zemřelými obsadil pátou nejvyšší příčku mezi kraji (společně s kraji Moravskoslezským, Olomouckým a Pardubickým). V počtu zraněných zaznamenal Zlínský kraj 5. nejnižší hodnotu.

Nejvíce osob bylo ve Zlínském kraji usmrceno v okrese Vsetín (5 osob), 3 osoby zemřely v okrese Zlín, Kroměříž zaznamenal jednu usmrcenou osobu a v okrese Uherské Hradiště nezemřel během požárů nikdo. V počtu zraněných vykazoval nejvyšší hodnotu okres Zlín (28 osob), dále okres Uherské Hradiště (18 osob), Vsetín (13 osob) a nejméně zraněných museli ošetřovat v okrese Kroměříž (11 osob).

 

  

 

Kontakt:

Mgr. Hana Klenotič Lýčková
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 932
E-mail: hana.klenotic@czso.cz

 

 

  • Požáry ve Zlínském kraji v roce 2022
  • Požáry podle krajů v roce 2022
  • Požáry podle okresů Zlínského kraje v roce 2022