Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání

 

V Moravskoslezském kraji se v roce 2019 zabývalo vědou a výzkumem téměř 4,8 tis. osob, z nichž necelé tři pětiny (56,6 %) tvořili výzkumní pracovníci. Na výzkum a vývoj bylo v kraji celkově vynaloženo 5,55 mld. Kč (čtvrtá nejvyšší částka mezi kraji Česka), což bylo o 0,9 % méně než v předchozím roce. Moravskoslezský kraj registroval v roce 2019 druhý nejvyšší počet vysokoškolských studentů s trvalým bydlištěm v kraji (2 006 osob) zabývajících se studiem oborů informační a komunikační technologie.

Výzkum a vývoj

Výzkumem a vývojem (VaV) se v České republice v roce 2019 zabývalo 79 245 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem). Počet těchto zaměstnanců v dlouhodobém pohledu roste, proti roku 2018 se zvýšil o 5,7 %, přičemž nárůst byl zaznamenán téměř ve všech krajích. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze, necelá pětina v Jihomoravském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl ani 5 %.

V roce 2019 dosáhly celkové výdaje na výzkum a vývoj 111,6 miliardy korun, proti roku 2018 vzrostly o 8,6 %. K největšímu nárůstu (téměř o třetinu) došlo v Karlovarském kraji, přesto jsou zde výdaje na VaV mezi kraji nejnižší. Více než čtvrtinový nárůst byl zaznamenán v Ústeckém kraji. Dlouhodobě nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje je však nadále Praha, v níž byla v roce 2019 realizována více než třetina (35,9 %) celkových výdajů v České republice, konkrétně 40,1 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský, každý s podílem přibližně 16 %. Při přepočtu na regionální hrubý domácí produkt však dosáhl nejvyšší hodnoty Jihomoravský kraj (3,1 %), v Praze a Středočeském kraji výdaje dosahují 2,6 %, resp. 2,5 % HDP vytvořeného v příslušném kraji. Naproti tomu v Karlovarském kraji se podíl pohybuje kolem 0,3 %.

Nejvíc prostředků na výzkum a vývoj bylo vynaloženo v podnikatelském sektoru, a to 68,8 mld. Kč, z toho více než čtvrtina (27,4 %) v Praze a dále 19,2 % ve Středočeském kraji a 15,1 % v Jihomoravském kraji. Ze státního rozpočtu bylo na přímou veřejnou podporu výzkumu a vývoje v roce 2019 vynaloženo 36 mld. Kč, tedy o 2,4 mld. více než v roce 2018. Největší část prostředků (15,8 mld. Kč) směřovala na výzkum a vývoj prováděný na veřejných vysokých školách, 11,6 mld. Kč získaly veřejné výzkumné instituce a 3,4 mld. Kč směřovalo do podnikatelského sektoru.

V Moravskoslezském kraji v roce 2019:

  • bylo ve výzkumu a vývoji zaměstnáno 4 786 osob (přepočtené počty), z nich 2 711 byli výzkumní pracovníci, tyto počty v obou kategoriích meziročně poklesly;
  • bylo vynaloženo na výzkum a vývoj celkem 5,5 mld. Kč, z toho více než tři pětiny v podnikatelském sektoru;
  • dosáhl podíl výdajů na vědu a výzkum na objemu regionálního HDP 1,1 %, což je o 0,8 procentního bodu pod republikovým průměrem;
  • bylo tuzemskými přihlašovateli podáno 79 patentových přihlášek (10,3 % z republikového celku, třetí nejvyšší počet v rámci Česka).

Informační a komunikační technologie (ICT)

Činnostmi v oblasti ICT se v České republice v roce 2018 zabývalo 200,5 tis. zaměstnanců (fyzické osoby), z toho 49,5 % tvořili ICT specialisté a zbývající část ICT technici. Z hlediska územního rozložení jsou ICT specialisté nejvíce koncentrováni v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Počítač má doma 78,3 % českých domácností, tento podíl se v posledních letech již výrazně nemění. Roste však využívání přenosných počítačů, tedy notebooku nebo tabletu.

Internet v České republice používá 81 % osob starších 16 let. Uživatelů internetu v posledních letech přibývá hlavně mezi seniory. Podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, se za posledních 10 let ztrojnásobil na současných 55 %. Ve věku 16–34 let užívá internet 98,3 % z obyvatel této věkové skupiny.

Podíl domácností s připojením na internet se stále zvyšuje, v roce 2019 dosáhl v republikovém průměru 81,1 %, nejvíce to bylo v Praze (84,9 %), nejméně v Ústeckém kraji (74,8 %). Roste podíl osob, které užívají internet na mobilním telefonu. V roce 2019 jej používalo v hlavním městě Praze 72,8 % uživatelů (z obyvatel ve věku 16 a více let), v roce 2011 to bylo pouze 16,1 % obyvatel. Obdobný vzestup nastal i v dalších krajích jako je Plzeňský (67,4 % v roce 2019) či Karlovarský (66,7 %).

Internetové bankovnictví využívá v České republice 61 % osob starších 16 let, což je oproti roku 2010 trojnásobek. Zvyšuje se také podíl online nakupujících. Ještě v roce 2010 v e-shopech nakupovala pouze čtvrtina Čechů ve věku 16 a více let, v roce 2019 to bylo téměř 60 %.

V Moravskoslezském kraji v roce 2019:

  • používalo internet 81,3 % obyvatel 16letých a starších;
  • mělo 64,2 % obyvatel ve věku 16 a více let internet na mobilním telefonu, přičemž v roce 2011 to bylo pouze 5,9 % obyvatel;
  • nakupovalo přes internet 58,5 % obyvatel kraje ve věku 16 a více let;
  • využívalo internet k elektronickému bankovnictví 61,4 % obyvatel ve věku 16 a více let;
  • se činnostmi v oblasti ICT v roce 2018 zabývalo 21,6 tis. fyzických osob, tj. podíl 10,8 % z celé České republiky;
  • mělo trvalé bydliště 2 006 vysokoškoláků studujících ICT obory, což byl mezi kraji 2. nejvyšší počet.

Mnoho dalších informací najdete v aktualizované sadě tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání postavení jednotlivých krajů v roce 2019 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech.