Demografický vývoj Středočeského kraje - 1960 až 2012

 
Kód: 130086-15
Informační služby: tel: 274 054 175
E-mail: infoservisstc@czso.cz
Kontakt: Ing. Mgr. Pavel Hájek
E-mail: pavel.hajek@csu.gov.cz

Celá publikace v PDF (2,3 MB) PDF
1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva PDF
2. Sňatečnost PDF
3. Rozvodovost PDF
4. Porodnost PDF
5. Potratovost PDF
6. Úmrtnost PDF
7. Stěhování PDF
Přílohové tabulky
Textové tabulky
Grafy

Zveřejněno dne: 06.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.