Bytová výstavba v Olomouckém kraji v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330259-21
Informační služby: tel: 585 731 511
E-mail: infoservisolom@czso.cz
Kontakt: Ing. Jarmila Benešová
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

Celá publikace v pdf (8,3 MB) PDF
Všechna data publikace (574 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Olomouckém kraji a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Olomouckém kraji PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Olomouckém kraji PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.