Kolik zvěře žije v honitbách Vysočiny

 

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje o honitbách, jarním kmenovém stavu i lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. 3. 2017 a počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2016 do 31. března 2017.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech evidováno 521 kusů jelení, 1 754 kusů daňčí, 1 646 kusů mufloní, 28 294 kusů srnčí a 3 530 kusů černé zvěře, 24 348 zajíců, 12 523 kachen divokých a 6 944 bažantů. Od dubna do března bylo odstřelem uloveno 247 jelenů evropských, 601 daňků skvrnitých, 591 muflonů, 9 450 srnců obecných, 11 616 divokých prasat, 3 480 zajíců polních, 14 320 kachen divokých a 25 812 bažantů.

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina
Kmenový stav a lov jelení zvěře
 

Kmenový stav a lov srnčí zvěře
 

Kmenový stav a lov černé zvěře

 

Kmenový stav a lov zajíců
 

Kmenový stav a lov kachen

 

Kmenový stav a lov bažantů
 

 

Podrobnější údaje naleznete v publikaci:

Základní údaje o honitbách, stavu a lovu zvěře - od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2017

  • Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina 2003 - 2016