Stavy a odstřel vybraných druhů zvěře na Vysočině

 

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. 3. 2018 a počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2017 do 31. března 2018.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech evidováno 507 kusů jelení, 1 786 kusů daňčí, 1 734 kusů mufloní, 28 989 kusů srnčí a 2 900 kusů černé zvěře, 23 448 zajíců, 10 355 kachen divokých a 6 228 bažantů. Od dubna do března bylo odstřelem uloveno 223 jelenů evropských, 793 daňků skvrnitých, 585 muflonů, 9 852 srnců obecných, 14 560 divokých prasat, 3 650 zajíců polních, 12 707 kachen divokých a 22 014 bažantů.

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina


 


 

 

Struktura vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2018

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: miloslav.witz@czso.cz
tel.: 567 109 081