Stavy zvěře v honitbách Vysočiny v roce 2020

 

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo, stavy srnčí zvěře jsou čtvrté nejvyšší.

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. 3. 2020 a počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2019 do 31. března 2020.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech evidováno 574 kusů jelení, 2 164 kusů daňčí, 1 776 kusů mufloní, 28 613 kusů srnčí a 3 091 kusů černé zvěře, 26 604 zajíců, 11 247 kachen divokých a 5 846 bažantů.

Od dubna do března bylo odstřelem uloveno 223 jelenů evropských, 917 daňků skvrnitých, 744 muflonů, 10 697 srnců obecných, 15 110 divokých prasat, 5 719 zajíců polních, 12 493 kachen divokých a 22 137 bažantů.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina
Kmenový stav a lov jelení zvěře

Kmenový stav a lov srnčí zvěře

Kmenový stav a lov černé zvěře

Kmenový stav a lov zajíců
 

Kmenový stav a lov kachen

Kmenový stav a lov bažantů
 

Zastoupení vybraných druhů zvěře k 31. 3. 2020

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081