Stavy zvěře v honitbách Vysočiny v roce 2021

 

Při porovnání krajů je na Vysočině nejméně jelenů, naopak počtem zajíců a kachen divokých se náš region v mezikrajském srovnání řadí na třetí místo, stavy srnčí zvěře jsou čtvrté nejvyšší.

Zpracováním ročního výkazu o honitbách, stavu a lovu zvěře byly získány důležité údaje nejen o struktuře a množství zvěře v přírodě, ale i o lovu zvěře. Údaje budou využívány pro hodnocení úrovně hospodaření se zvěří, tj. v chovu a lovu zvěře. Periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře je potřebné jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky jako jsou škody v lesnictví a zemědělství a přenášení nebezpečných nákazových onemocnění.

Kmenové stavy jsou zjištěny k 31. 3. 2021 a počty odlovené zvěře jsou uvedeny za období od 1. dubna 2020 do 31. března 2021.

Na území Vysočiny je v kmenových stavech evidováno 584 kusů jelení, 2 336 kusů daňčí, 1 614 kusů mufloní, 28 794 kusů srnčí a 3 505 kusů černé zvěře, 27 302 zajíců, 12 036 kachen divokých a 5 740 bažantů.

Od dubna do března bylo odstřelem uloveno 309 jelenů evropských, 1 116 daňků skvrnitých, 864 muflonů, 11 195 srnců obecných, 11 816 divokých prasat, 3 082 zajíců polních, 9 570 kachen divokých a 11 249 bažantů.

Stav a lov zvěře v Kraji Vysočina

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081