Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2022

 

V Královéhradeckém kraji bylo v 1. pololetí 2022 průměrně nemocensky pojištěno 211 tisíc osob. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti meziročně stoupl o 40 %. Průměrná doba trvání jedné pracovní neschopnosti se meziročně zkrátila o necelých 10 dnů, v porovnání s ostatními kraji byla nejnižší v ČR. Denně bylo v dočasné pracovní neschopnosti průměrně 13,1 tisíc osob.

 

V kraji bylo v první polovině roku 2022 průměrně nemocensky pojištěno 210 876 osob, meziročně se počet pojištěnců zvýšil o 10 704 osob, tj. o 5,3 %. V České republice se v 1. pololetí 2022 účastnilo nemocenského pojištění v průměru 4,7 milionů osob, kraj se na celkovém počtu nemocensky pojištěných v ČR podílel 4,5 %.

Během prvních šesti měsíců roku 2022 bylo nově hlášeno 105 102 případů dočasné pracovní neschopnosti, v porovnání se stejným obdobím roku 2021 se počet nově hlášených případů zvýšil o 40,0 %, tj. o 30 tisíc případů. Pro nemoc bylo hlášeno 99 391 případů, tj. 94,6 %, pro pracovní úrazy bylo hlášeno 1 266 případů, tj. 1,2 %, nově hlášených 4 445 případů, tj. 4,2 %, bylo hlášeno pro ostatní úraz. Z hlediska meziokresního srovnání se na celkovém počtu nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti nejvíce podílel okres Hradec Králové (více než jedna třetina všech nově hlášených případů), nejméně okres Jičín (13,1 % nově hlášených případů).

Na sto nemocensky pojištěných v 1. pololetí 2022 připadalo v Královéhradeckém kraji 49,84 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, zatímco v 1. pololetí 2021 to bylo pouze 37,5 případů. Krajská hodnota překročila republikový průměr o více než šest případů, v porovnání s ostatními kraji byla třetí nejvyšší v ČR. Maximální hodnoty dosáhl tento relativní ukazatel nemocnosti v Libereckém kraji, kde bylo hlášeno 53,98 nových případů na 100 nemocensky pojištěných, naopak nejméně nově hlášených případů bylo ve sledovaném období evidováno v hl. m. Praze (33,08 případů). Mezi okresy kraje se celkový počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na sto pojištěných pohyboval v intervalu od 44,14 případů v okrese Hradec Králové až po 62,99 případů v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti dosáhl  v prvních šesti měsících roku 2022 v kraji hodnoty téměř 2,4 milionů, meziroční pokles činil 65,5 tisíc dnů, tj. 2,7 %. Kraj se na republikové hodnotě ukazatele podílel 4,7 %. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti činila 22,6 dne, meziročně se snížila o 9,9 dne. Krajská průměrná pracovní neschopnost byla v porovnání s ostatními kraji nejkratší v ČR, průměrná republiková doba trvání jedné pracovní neschopnosti byla o téměř 2 dny delší (24,5 dne). V Moravskoslezském kraji (poslední místo) trvala průměrná pracovní neschopnost o téměř 6 dnů déle než v kraji Královéhradeckém (28,2 dne). Při porovnání okresů kraje byla nejdelší průměrná doba trvání jedné dočasné pracovní neschopnosti v okrese Trutnov (24,3 dne), zatímco v okrese Rychnov nad Kněžnou to bylo v průměru o 4 dny méně (20,4 dne). 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik osob ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. V 1. pololetí 2022 dosáhlo průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti hodnoty 6,211 %, zatímco ve stejném období předchozího roku činilo 6,724 %. Z hlediska mezikrajského srovnání šlo o čtvrtou nejnižší hodnotu v ČR, nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti mělo hl. m. Praha (4,257 %), nejvyšší Moravskoslezský kraj (7,343 %). V okresech kraje se průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pohybovalo mezi 5,293 % v okrese Hradec Králové a 7,114 % v okrese Rychnov nad Kněžnou. Denně bylo v kraji v dočasné pracovní neschopnosti průměrně 13,1 tisíce osob, na celkovém počtu 278 382 osob, které byly denně v dočasné pracovní neschopnosti v ČR, se tak kraj podílel 4,7 %.

V kraji bylo v 1. pololetí 2022 průměrně evidováno také 5 986 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby v průběhu sledovaného období nahlásily 561 případů pracovní neschopnosti, na 100 nemocensky pojištěných OSVČ tak připadlo 9,37 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 74,84 dnů. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ činilo 3,874 %, v porovnání s ostatními kraji bylo páté nejnižší.

 

Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.
Data o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti a související ukazatele jsou ČSÚ dále zpracovány v členění podle pohlaví pojištěnců a sídla zaměstnavatele. Rozlišení dle krajů a okresů vychází z údaje o sídle útvaru, který vede evidenci mezd u zaměstnavatele osoby, která je v pracovní neschopnosti.

 

Více informací naleznete v publikaci  Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice-1. pololetí 2022

Další informace o dočasné pracovní neschopnosti v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Zdravotnictví, pracovní neschopnost

 

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel.: 495 762 322

 

 

 

 

  • Dočasná pracovní neschopnost v Královéhradeckém kraji v 1. pololetí 2022 - komentář v PDF
  • Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2022