Stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018

 

Od počátku letošního roku vydaly stavební úřady v Jihomoravském kraji 6 418 stavebních povolení, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 to byl pokles o 777 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb meziročně poklesla o 12,4 % na 25,2 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2018 vydáno 6 418 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji, představující 10,6 % republikového celku. Proti stejnému období roku 2017 se počet vydaných SP snížil o 777 povolení (pokles o 10,8 %). V relativním vyjádření došlo k nejvýraznějšímu poklesu v  Hl. městě Praze (o 22,6 %), pouze v  krajích Libereckém a Královéhradeckém jejich počet vzrostl. K meziročnímu poklesu došlo ve všech okresech Jihomoravského kraje, nejvíce v okrese Břeclav (o 21,0 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018Tab. 1 Vydaná stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 25,2 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 9,8 % celkové hodnoty ČR. Oproti 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 poklesla o 3,6 mld. Kč (o 12,4 %). Nejvýraznější meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v Ústeckém kraji (o 39,2 %), nejvyšší nárůst pak v kraji Moravskoslezském (o 12,1 %).

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v Brně-městě - 7,9 mld. Kč (31,5 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně v meziokresním dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP, a to 6,8 mil. Kč.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí 2018

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115