Stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2018

 

Za 1. pololetí letošního roku vydaly stavební úřady v Jihomoravském kraji 4 211 stavebních povolení, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 to bylo méně o 303 stavebních povolení. Předpokládaná hodnota letos povolených staveb se snížila o 12,1 % na 16,6 mld. Kč.

V Jihomoravském kraji bylo v 1. pololetí 2018 vydáno 4 211 stavebních povolení (SP). Po Středočeském kraji to byl 2. nejvyšší počet mezi všemi kraji představující 10,6 % celku ČR. Proti stejnému období 2017 se počet vydaných SP snížil o 303 povolení (pokles o 6,7 %). Pokles byl zaznamenán také v dalších šesti krajích, a to v Hlavním městě Praze, v Plzeňském, Karlovarském, Pardubickém, Olomouckém a Zlínském kraji. Mezi okresy Jihomoravského kraje byl zaznamenán nárůst pouze v okrese Znojmo a Brnovenkov (o 1,3 %, respektive 0,2 %), v dalších okresech se počet SP v porovnání s 1. pololetím roku 2017 snížil, nejvíce v okrese Hodonín (o 22,3 %).

Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018 Tab. 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Graf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletíGraf 1 Vydaná stavební povolení v Jihomoravském kraji podle čtvrtletí

Orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. pololetí letošního roku v kraji vydáno SP, dosáhla částky 16,6 mld. Kč. V mezikrajském srovnání to byla 2. nejvyšší hodnota, která představovala 9,9 % republikového celku. Proti loňskému 1. pololetí se však snížila o 2,3 mld. Kč. Meziroční pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán také v dalších pěti krajích, a to v Hlavním městě Praze, Ústeckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.

Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2018Tab. 2 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v 1. až 2. čtvrtletí 2018

Mezi okresy Jihomoravského kraje nejvyšší orientační hodnotu povolených staveb zaznamenali v okrese Brno-město, a to 5,4 mld. Kč (32,3 % z celkové výše orientační hodnoty staveb v kraji). V Brně-městě byla současně dosažena nejvyšší průměrná hodnota na jedno SP v meziokresním srovnání, a to 7,0 mil. Kč.

Kontakt:
Ing. Alena Tělupilová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: alena.telupilova@czso.cz
tel.: 542 528 200