Retrospektivní údaje statistiky rodinných účtů za období - 1989 - 2003

 
Kód: e-3011-05
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Komentář (1,3 MB) PDF
Náplň skupin vydání publikovaných v časové řadě (příloha č. 2 )
Popis rozdílů v zařazení některých položek vydání (příloha č. 3)

Tabulková část

1. Průměrná domácnost v letech 1989 – 2003
Tab. 1.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 1.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 1.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 1.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 1.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

2. Domácnosti zaměstnanců celkem v letech 1989 – 2003
Tab. 2.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 2.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 2.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 2.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 2.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

3. Domácnosti zemědělců v letech 1989 – 2003
Tab. 3.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 3.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 3.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 3.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 3.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

4. Domácnosti samostatně činných osob v letech 1993 – 2003
Tab. 4.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 4.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 4.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 4.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 4.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

5. Domácnosti důchodců v letech 1989 – 2003
Tab. 5.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 5.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 5.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 5.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 5.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

6. 10 % domácností s nejnižšími příjmy v letech 1989 – 2003
Tab. 6.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 6.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 6.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 6.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 6.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

7. 10 % domácností s nejvyššími příjmy v letech 1989 – 2003
Tab. 7.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 7.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 7.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 7.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 7.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

8. Domácnosti zaměstnanců s dětmi v letech 1989 – 2003
Tab. 8.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 8.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 8.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 8.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 8.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF

9. Rodiny s dětmi a s minimálními příjmy v letech 1991 – 2003
Tab. 9.1 Složení domácností, hrubé peněžní příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 9.2 Čisté peněžní příjmy a vydání, bilanční položky, naturální příjmy a vydání Excel PDF
Tab. 9.3 Vybrané položky peněžních vydání Excel PDF
Tab. 9.4 Nákup, naturální a celková spotřeba vybraných druhů potravin Excel PDF
Tab. 9.5 Údaje o bytě, vybavenost domácností předměty dlouhodobého užívání Excel PDF
Tab. 10 Peněžní vydání průměrné domácnosti a indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) v období 1989 – 2003 (rok 1989 = 100) Excel PDF
Tab. 11 Peněžní vydání podle účelu použití v průměrné domácnosti a indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) v letech 1991 a 2003 (rok 1991 = 100) Excel PDF
Tab. 12 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - 12 skupin - za domácnosti celkem v období 1992 – 2003 (předcházející rok = 100) Excel PDF
Tab. 13 Indexy reálných příjmů a vydání podle účelu použití v průměrné domácnosti v období 1992 – 2003 (předcházející rok = 100) Excel PDF

Grafická část
Graf 1. Vývoj nominálních a reálných vydání průměrné domácnosti v období 1989 - 2003 Excel
Graf 2. Dynamika vývoje skupin vydání podle účelu použití v průměrné domácnosti v období 1989 - 2003 Excel
Graf 3. Podíl vydání podle účelu použití v průměrné domácnosti v letech 1989 a 2003 Excel
Graf 4. Vývoj podílu vydání na potraviny a na bydlení v průměrné domácnosti v období 1989 - 2003 Excel
Graf 5. Podíl vydání na potraviny a na bydlení v různých typech domácností v letech 1989 (RDMP 1991) a 2003 Excel
Graf 6. Vývoj spotřeby vybraných druhů potravin v průměrné domácnosti v období 1989 - 2003 Excel
Graf 7. Celková spotřeba vybraných druhů potravin v průměrné domácnosti v letech 1989 a 2003 Excel
Graf 8. Vybavenost průměrné domácnosti předměty dlouhodobého užívání v období 1989 - 2003 Excel
Graf 9. Vydání průměrné domácnosti podle účelu použití a indexy spotřebitelských cen v roce 2003 ve srovnání s rokem 1991 Excel

Zveřejněno dne: 31.05.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.