Pracovní neschopnost v Jihomoravském kraji v roce 2016

 

V Jihomoravském kraji se v roce 2016 meziročně zvýšil počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti o 5,3 tisíc případů, průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti vzrostla o téměř 1 den. Denně stonalo v průměru 20,3 tisíc osob.

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 v průměru evidováno celkem 482,8 tisíc nemocensky pojištěných osob, což je o 6,3 tisíc (o 1,3 %) osob více než v roce 2015. Počet pojištěnců byl ve srovnání s ostatními kraji 2. nejvyšší za Hl. městem Prahou. Meziročně se jejich počet snížil pouze v Karlovarském kraji. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti celkem vzrostl v Jihomoravském kraji ze 159,8 tisíc v roce 2015 na 165,1 tisíc v roce 2016, tj. o 3,3 %. Nejvyšší nárůst (o 8,8 %) nově hlášených případů byl v Královéhradeckém kraji. Karlovarský kraj je jediným krajem, kde se počet nově hlášených případů meziročně snížil (o 1,1 %). V celkovém počtu nově hlášených případů bylo 145,3 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc (88,0 % všech případů pracovní neschopnosti), 4,7 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a 15,1 tisíc případů ostatních úrazů. Počet případů dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc meziročně vzrostl o 4,1 tisíc, tj. o 2,9 %.

Tab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 1 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

Na 100 pojištěnců připadlo v roce 2016 v Jihomoravském kraji 34,20 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti, v roce 2015 to bylo 33,54 nově hlášených případů. Meziročně se tento ukazatel snížil pouze v Karlovarském kraji (o 1,0 %), nejvíce vzrostl v kraji Královéhradeckém (o 7,2 %). Z okresů Jihomoravského kraje hodnota ukazatele meziročně poklesla pouze v okrese Blansko (o 1,8 %), nejvyšší nárůst byl v okrese Brno-venkov (o 5,9 %). Nejméně případů bylo hlášeno v okrese Brno-město (31,00 případů), nejvíce v okrese Břeclav (41,02 případů). Podle druhu dočasné pracovní neschopnosti bylo relativně nejvíce případů nemoci právě v okrese Břeclav (35,82 případů na 100 pojištěnců), pracovních úrazů v okrese Hodonín (1,76 případů na 100 pojištěnců), nejvíce ostatních úrazů bylo v okrese Blansko (4,29 případů na 100 pojištěnců).

V Jihomoravském kraji bylo v roce 2016 denně v průměru 20 270 práce neschopných osob (o 968 osob více než v roce 2015), z toho 17 344 osob pro nemoc, 707 pro pracovní úraz a 2 220 osob pro ostatní úrazy. Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v kalendářních dnech v kraji meziročně vzrostla o 0,9 dne na 44,9 dne. Nejkratší průměrná doba dočasné pracovní neschopnosti byla v Hl. městě Praze (37,7 dne), nejdéle na tzv. neschopence byli pojištěnci ve Zlínském kraji (52,1 dne). Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji byla v mezikrajském srovnání 6. nejdelší.

Tab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údajeTab. 2 Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz - vybrané údaje

V okresech Jihomoravského kraje se průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti pohybovala v intervalu 40,2 dne v Brně-městě až 56,7 dne v okrese Blansko. V okrese Blansko trvala pracovní neschopnost pro nemoc v průměru 56,1 dne, pro pracovní úraz 54,1 dne, pro ostatní úraz 61,0 dne.

Graf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016 v okresech Jihomoravského krajeGraf 1 Průměrná doba trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016 v okresech Jihomoravského kraje

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti se v Jihomoravském kraji meziročně zvýšilo z 4,051 % v roce 2015 na 4,199 % v roce 2016. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti udává, kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz. Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti zohledňuje jak celkový počet případů pracovní neschopnosti (jak často lidé do pracovní neschopnosti nastupují), tak i průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti (jak dlouho v pracovní neschopnosti zůstávají). V porovnání s ostatními kraji je průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Jihomoravském kraji druhé nejnižší. Prvenství si udržuje Hl. m. Praha s hodnotou 3,098 %, na posledním místě se umístil Moravskoslezský kraj, kde průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti činilo 5,127 %. V okresech kraje se hodnota ukazatele pohybovala od 3,403 % v okrese Brno-město po 5,863 % v okrese Břeclav.

Graf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016 v okresech Jihomoravského krajeGraf 2 Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v roce 2016 v okresech Jihomoravského kraje

 Poznámka:
Základní ukazatele statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz jsou zpracované z dat administrativního zdroje Informačního systému České správy sociálního zabezpečení.

Kontakt:
Ing. Milada Jonášová
Krajská správa ČSÚ v Brně
e-mail: milada.jonasova@czso.cz
tel.: 542 528 115