Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice - za rok 2016

 
Kód: 260004-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Anita Hrivíková
E-mail: anita.hrivikova@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení - textová část Word PDF
Celá publikace ke stažení - tabulková část Excel

Textová část
Úvod Word PDF
Metodika, sledované ukazatele Word PDF
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2016 Word PDF
Přílohy - Nemocenské pojištění Word PDF
Použité značky Word PDF

Tabulková část
Dočasná pracovní neschopnost dle velikosti podniku, sekcí CZ-NACE a krajů ČR
Tab. 1: Počet nemocensky pojištěných Excel PDF
Tab. 2: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 3: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 7.6.2017
Excel PDF
Tab. 4: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 5: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti Excel PDF
Tab. 6: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ
Údaje v tomto produktu byly opraveny dne 7.6.2017
Excel PDF
Tab. 7: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle sekcí a oddílů CZ-NACE
Tab. 8: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 9: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 10: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 11: Počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 12: Průměrné procento pracovní neschopnosti dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 13: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF
Tab. 14: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz dle sekcí a oddílů CZ-NACE Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost dle okresů ČR
Tab. 15: Počet nemocensky pojištěných v okresech ČR Excel PDF
Tab. 16: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 17 Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 18: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců v okresech ČR Excel PDF
Tab. 19: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v okresech ČR Excel PDF
Tab. 20: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v okresech ČR Excel PDF
Tab. 21: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz v okresech ČR Excel PDF

Dočasná pracovní neschopnost OSVČ (nemocensky pojištěných)
Tab. 22: Počet nemocensky pojištěných OSVČ Excel PDF
Tab. 23: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 24: Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 25: Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ na 100 pojištěnců Excel PDF
Tab. 26: Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti OSVČ Excel PDF
Tab. 27: Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ OSVČ Excel PDF
Tab. 28: Průměrný denní stav práce neschopných pro nemoc a úraz u OSVČ Excel PDF

Pracovní úrazovost mladistvých
Tab. 29: Pracovní úrazovost mladistvých Excel PDF

Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny
Tab. 30: Pracovní úrazy s dočasnou pracovní neschopností delší než 3 dny Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.